Media i manipulacja

Szczepionka na krztusiec

Szczepionka na krztusiec

Nadszedł czas, aby rozprawić się z legendą o wpływie szczepień przeciwkrztuścowych na umieralność polskich dzieci, a zwłaszcza polskich niemowląt. Na portalu wydzialszczepien.pl umieszczono takie oto stwierdzenie:

„Krztusiec występował niegdyś o wiele częściej. Był jedną z najgroźniejszych chorób okresu dziecięcego, powodując śmierć zwłaszcza wielu niemowląt. W latach 60 zastosowano pierwszy raz na szeroką skalę szczepionki i śmiertelność spadła.”

Źródło: portal wydzialszczepien.pl

Ta półprawda powielana jest bardzo często przez wykształconych polskich celebrytów sceny wakcynologicznej, np. dr n med Pawła Grzesiowskiego:

„Np. przed wprowadzeniem szczepień w 1960 r. na krztusiec w Polsce zachorowało ok. 100 tys. dzieci, a ok. 40 zmarło. Dziś dzięki szczepieniom nie ma śmiertelnych przypadków krztuśca, ….”

Źródło: “Szczepić czy nie szczepić” portal mamazone.pl

Nie wiadomo na ile dr P. Grzesiowski miał wpływ na autoryzację tych słów, ale 40 zgonów dzieci w 1960 roku to liczba zdecydowanie zaniżona. Wymienione powyżej dwa przykłady półprawd o związku między szczepieniami a śmiertelnością krztuśca mogą zostać opacznie zrozumiane przez np. przeciętnego czytelnika portalu mamazone.

Przyjrzyjmy się uważnie umieralności niemowląt od 1950 do 1959 roku, a także po 1960 roku, czyli po rozpoczęciu szczepień preparatami DTP u dzieci w 3-12 miesiącu życia:

Poniżej tabele z danymi o ilości zgonów i umieralnośći wśród polskich dzieci chorujących na krztusiec w latach 1950-1965.

Szczepienia nie zredukowały zachorowań na krztusiec ani nie zmniejszyły umieralności

(w originale druga tabela znajduje się pod pierwszą tabelą)

Dane przedstawione powyżej są z pewnością niekompletne, jednak trend można zinterpretować tylko w jeden sposób:

  • we wszystkich grupach spadek umieralności rozpoczął się na wiele lat przed wprowadzeniem szczepień w 1960 roku,
  • a w okresie po wprowadzaniu szczepień umieralność spadała w takim samym tempie jak przed 1960 rokiem.

Warto wiedzieć, że mimo utrzymującej się wysokiej zapadalność w całej Polsce w wielu miastach wojewódzkich udało się sprowadzić liczbę zgonów do zera lub prawie do zera już w drugiej połowie lat 50 XX wieku:

Co w takim razie odegrało kluczową rolę na spadek umieralności polskich dzieci chorujących na krztusiec? Odpowiedź poniżej:

  • poprawa warunków socjalno-ekonomicznych ludności doprowadziła do spadku ilości ciężkich przypadków krztuśca i ilości hospitalizacji,
  • poprawa dostępu do służby zdrowia,
  • poprawa skuteczności leczenia szpitalnego ciężkich przypadków choroby np. dla niemowląt 0-6 miesięcy ilość zgonów wśród hospitalizowanych dzieci spadła z 18,5% w latach 1948-1952 do 3% w latach 1955-1960, pozostałe dane z tego okresu poniżej:

Źródło: “Krztusiec”, Szczepańska 1962

Wnioski

Na podstawie powyższych faktów można wysunąć wniosek, że wpływ szczepień wprowadzonych w 1960 roku na spadek umieralności polskich dzieci był relatywnie niewielki. Nie przeszkadza to jednak celebrytom wakcynologicznym w rozpowszechnianiu półprawd błędnie sugerujących wielki wpływ szczepień przeciwkrztuścowych na umieralność z powodu tej choroby.

————————————————–

Wpływ szczepień na odpowiedź immunologiczną

Skutki uboczne masowych szczepień przeciwko krztuścowi to nie tylko negatywny wpływ na odpowiedź immunologiczną szczepionych osób  na naturalna infekcję (Szczepienia i „antygenowy grzech pierworodny”) ale także ….

Pierwsze doniesienia naukowe na ten temat pochodzą z roku 1998 i grupy holenderskich naukowców, którzy przyjrzeli się strukturze protein w bakterii B. pertussis uzyskanej od holenderskich pacjentów w latach 1949 – 1996. Analiza wykazała, że nowe szczepy bakterii (nieobjęte szczepieniem) były przyczyną 90% zanotowanych przypadków zachorowań w latach 1990 – 1996. Ta publikacja nosi podtytuł „Tymczasowy trend i dowody na ewolucję wywołaną przez szczepienia” (Mooi 1998). Ta sama grupa naukowców w 2009 udowodniła, że nowe szczepy bakterii produkują więcej toksyny. Dane epidemiologiczne z Holandii wskazują, że nowe szczepy są bardziej wirulentne i wywołały cięższe zachorowania w latach 1993 – 2004 w porównaniu do szczepów obecnych w latach 1981 – 1992 (Mooi 2009).

Również w Polsce zaobserwowano obecność odmiennej genetycznie bakterii (Gzyl 2003 cz.I, Gzyl 2003 cz.II):

„Analiza częstości występowania pięciu z sześciu możliwych kombinacji wariantów ptxSl i prn szczepów B. pertussis izolowanych w Polsce wskazuje, że dominującą kombinacją w przeszłości  i  obecnie  pozostaje  układ  alleli   ptxSlAIprnl.   Ten  fakt  może sugerować,  że  stosowana  w  Polsce  szczepionka  pełnokomórkowa  przeciw  krztuścowi (WCV-Whole    Cell    Vaccine)  nadal  może  być  skuteczna  we  wzbudzaniu  odporności w stosunku  do  60-70%  szczepów  krążących  obecnie,  że  względu  na  obecność  szczepionkowego  wariantu  pertaktyny  (ryc.  3).  W  latach  90-tych  u  30%  szczepów  pojawiła się    nieznana   wcześniej,    całkowicie    „nieszczepionkowa”    kombinacja   wariantów ptxSlA/prn2,  która  przypuszczalnie  może  być  bardziej  odporna  na  działanie  szczepień.”

Trend wzrastającej liczby zachorowań wywołanych nowymi szczepami bakterii zaobserwowano m.in. w Finlandii (Elomaa 2005), Rosji (Borisova 2007), Szwecji (Advani 2007). Debata na temat nowych szczepów rozpoczęła się już w wielu krajach i doprowadziła do powszechnej akceptacji powyższego zjawiska jako jednego z powodów wzrostu liczby zachorowań w niektórych krajach.

Oddzielnym problemem związanym z obecną sytuacją epidemiologiczną jest bakteria B. parapertussis wywołująca tak zwany krztusiec rzekomy. Objawy infekcji bakterią B. pertussis i B. parapertusis są identyczne, a acelularne szczepionki przeciw krztuścowe nie tylko nie chronią przed B. parapertussis, ale według niektórych doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych zwiększają podatność na krztusiec rzekomy nawet 40-krotnie (Long 2010). Obserwacje te pokrywają się z opisanym powyżej mechanizmem “pierwotnego grzechu antygenowego” i wytworzonej tolerancji u szczepionych wobec toksyny ACT, która jest również wydzialana przez B. parapertussis.


http://szczepieniakrztusiec.wordpress.com/szczepienia-skutki-uboczne/

Fakty o krztuścu i szczepieniach przeciwko krztuścowi

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.