Przerażające skutki Czarnobyla dają o sobie znać do dziś!

Czarnobyl, Fukushima: ten problem narasta z każdym dniem!

Cytat: „Raport MAEA z września 2005r. dotyczący skutków wybuchu w Czarnobylu, jest oparty na niedostatecznych badaniach. Można mówić tutaj o oszustwie i wykluczeniu ważnych dowodów. Właściwie nie jest to praca naukowa, a dokument polityczny. Raportem tym, MAEA zapobiegła złej reputacji przemysłu atomowego” – czytamy w opracowaniu Ewy Fidjestøl – członka Komitetu Ekologii i Bioetyki przy EFECW.

Opracowanie to, podparte wieloma pracami naukowymi zmienia diametralnie dotychczasowe myślenie o tej katastrofie i jej skutkach. W artykule tym, przytoczę tylko niektóre fragmenty, gdyż sam raport mieści się na 60 stronach.

Opisuje on prace niezależnych naukowców, którzy spędzili w okolicach Czarnobyla wiele lat na badaniach i rozpowszechnianiu wiedzy na temat zdrowotnego i środowiskowego skutki tej katastrofy, często kosztem utraty władzy, kariery, prześladowań, więzienia, czy tez prób morderstw.

Ogólnikowo przedstawię historię prof. Witalija Nesterenko, dyrektora Instytutu Energii Jądrowej Białoruskiej Akademii Nauk, czynnego uczestnika gaszenia reaktora. Nestarenko na konferencji „Świat po Czarnobylu”, która odbyła się w Mińsku w kwietniu 2001r. przedstawił badania 95 000 dzieci. Stwierdził on, że między 70-90 procent z nich, miało nagromadzenie Cs-137 w organizmie dawce większej niż 15 Bq / kg. W wielu wioskach poziom wahał się między 200 do 400 Bq / kg, a czasem 2000 Bq / kg, obwód Naraulja do 7000 Bq / kg. Razem z prof. Jurijem Bandazewskim odkrył, że dzieci, które miały ponad 50 Bq / kg Cs-137 w organizmie przez długi czas, miały uszkodzenia ważnych narządów wewnętrznych.

Wkrótce po tej konferencji Bandazewski został oskarżony o korupcje. Oskarżający go o ten czyn człowiek, po krótkim czasie wycofał zeznania, ale proces trwał nadal i profesor został skazany na 8 lat więzienia. Nesterenko stracił stanowisko i zakazano mu prac nad badaniem zdrowia dzieci i skażenia żywności. W późniejszym okresie zaproponowano mu powrót do Instytutu, lecz pod warunkiem zaprzestania badan nad skutkami Czarnobyla.

Trybuna Ludu jak i inne gazety w Polsce trąbiły o skażeniu powietrza jodem 131 i przejściowości problemu. Mniej mówiono o skażeniu gruntu Cezem 137, który stanowi większe zagrożenie dla zdrowia (wykazuje chemiczne podobieństwo do potasu, przez co wbudowuje się w cały organizm człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem śledziony, wątroby i mięśni). Cs-137 ma okres półtrwania 30 lat ale będzie obecny środowisku około 300 lat.

Takie same stwierdzenia możemy znaleźć w opracowaniach polskich naukowców, łącznie z guru polskiej radiologii, prof. Zbigniewem Jaworowskim.

Jaworowski twierdził nawet, że promieniowanie w małych dawkach jest korzystne dla organizmu człowieka, a w stoczniach USA produkujących okręty o napędzie atomowym, ludzie są nawet zdrowsi (art. Dobroczynne Promieniowanie).

„Mało kto umarł i narodził się z deformacjami spowodowanymi emisją z awarii w Czarnobylu”, mówi Zbigniew Jaworowski – Morgenbladet, października 2004 „Czarnobyl – wieczny blef ”

Istnieje dzisiaj wiele badań sugerujących, że skutki zdrowotne małych ilości promieniowania, są sto razy większe niż rządy i oficjalna międzynarodowa ochrona przed promieniowaniem przyznają. W ciągu 50 lat, przemysł jądrowy twierdził, że ich emisje są całkiem niewinne.

Przeciwwagą słów prof. Jaworowskiego są badania dr Thomasa Mancuso, prowadzonych w kompleksie broni Hanford, gdzie wyprodukowano pluton dla Projektu Manhattan. Okazało się, że ryzyko dla tych pracowników było 20 razy większe, niż wynikałoby to z badań w Hiroszimie, stanowiących podstawę międzynarodowych badań nad promieniowaniem. To był nieoczekiwany wynik. Środki na prace przerwano, a naukowcom odmówiono dalszego dostępu do pracowników ośrodka.

Opieranie się na badaniach z Hiroszimy było błędem, chociażby dlatego, że wybuch w Czarnobylu był 350 razy silniejszy i doprowadził do kontaktu z izotopami promieniotwórczymi, a nie z promieniowaniem y. Poza tym badania w Hiroszimie przeprowadzono zbyt późno i tylko na ocalałych, czyli grupie najsilniejszych. Zmarłych wcześniej nie zaliczano do statystyk. Nie można też porównywać ludności Japonii do reszty świata, gdyż istnieją różnice we wrażliwości i podatności różnych populacji.

ECRR (European Committee on Radiation Risk) opublikowala raport  pt. “Czarnobyl 20 lat później” redagowany przez Chrisa Busby i Aleksieja Jablokowa, oparty na 50 artykułach naukowych badaczy z Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Nie tylko dziesiątki lub setki tysięcy, ale miliony ludzi na półkuli północnej, cierpieli i będą cierpieć z powodu katastrofy w Czarnobylu.

Wspomina sześć grup:

Więcej niż 220.000 mieszkańców z bardzo zanieczyszczonych obszarów, których ewakuowano w 1987 roku z Białorusi, Rosji i Ukrainy.

Tych, którzy otrzymali duże dawki promieniowania w ciągu pierwszych dni i tygodni oraz ci, którzy mieszkali na terenach o skażeniu radioaktywnym ponad 1Ci/km2 (na Ukrainie do 3,2 mln w Rosji do 2,4 milionów w Białorusi do 2,6 miliona w Szwecji, Norwegia, Bułgaria, Rumunia, Austria, Południowe Niemcy i kilka innych krajów w Europie od 0,5 do 0,8 mln).

Likwidatorzy (którzy wzięli udział w działania w celu zminimalizowania skutków katastrofy zarówno w elektrowni jak i na zanieczyszczonych obszarach) 740.000 ludzi z Ukrainy, Rosji i Białorusi i 80-90000 z Mołdawii, krajów  bałtyckich , Kaukazu i Azja Środkowa.

Dzieci rodziców, którzy należą do tych pierwszych trzech grup. Do 2006 r. około 1-2 mln

Ludzie, którzy mieszkają w miejscach, gdzie spadł opad z Czarnobyla, głównie na północnej półkuli (Europa, Ameryka Północna i Azja). Jest to liczba, która jest trudna do określenia, ale nie jest to mniej niż 2,5 miliarda ludzi.

Ludzie, którzy spożywali  żywność zanieczyszczoną opadem z Czarnobyla (głównie w byłym Związku Radzieckim, ale także w Szwecji, Norwegii, Polsce, Szkocji i innych krajów europejskich)

Brak statystyk medycznych z pierwszych trzech lat nie pozwala w zasadzie oszacować faktycznych  konsekwencji tej katastrofy. Istnieje także niepewność określenia ilość radionuklidów, które wyszły z płonącego reaktora, z 50 mln Ci (Oficjalne dane sowieckie) do 3,5 miliardów Ci (Różne niezależne założenia)

W celu stwierdzenia  pełnych konsekwencji katastrofy w Czarnobylu, ważne jest, aby odkryć jej wpływ na zdrowie publiczne, badając różne grupy w tych samych okresach katastrofy i porównać z populacją na obszarach, które są identyczne pod względem geograficznym, społecznym i  ekonomicznym, ale które różnią się tylko w poziomie zanieczyszczeń.

Jablokow wraz z kolegami wykonał takie badanie w ciągu wielu lat i przedstawia niektóre z wyników, które można podsumować w sposób następujący:

Śmiertelność:
Od 1986 roku stwierdzono ogólny wzrost umieralności na zanieczyszczonych obszarach Ukrainy Białorusi i Rosji, w porównaniu do obszarów, które nie były skażone. Wzrost z martwych urodzeń, związanych z poziomem zanieczyszczenia, liczba poronień samoistnych wzrosła w niektórych obszarach w Rosji. Po 1987 udowodniono wzrost umieralności dzieci na zanieczyszczonych obszarach Ukrainy i Rosji.

Rak
Na Białorusi odnotowano  40-procentowy wzrost zachorowań na raka w latach 1990-2000. Jak dotąd zarejestrowano 12.000 przypadków raka tarczycy w Rosji, Białorusi i na Ukrainie. Wykryto również wzrost zachorowan na białaczkę we wszystkich zanieczyszczonych obszarach tych trzech krajach.

Choroby nerwowe:
Wykazano korelacje między różnymi chorobami nerwowymi, a skażeniem radioaktywnym.

Zaburzenia układu rozrodczego:
Udowodniono wzrost poronień, przedwczesnych porodów, niepłodności, chorób ginekologicznych, opóźnionego dojrzewania płciowego i chorób dróg moczowych.

Choroby serca:
Ostra i przewlekła niedokrwistość, zmniejszenie liczby leukocytów, wiele rodzajów chorób sercowo-naczyniowych i krwi z jasnymi korelacjami pomiędzy chorobą, a zanieczyszczeniami. Przykładem jest 50-krotny wzrost zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego w obszarach skażonych na Ukrainie w porównaniu z 1986 roku oraz wiele innych chorób.

Okres orgii prób atomowych również niósł za sobą zwiększoną umieralność noworodków i zachorowań na raka. Także dziś doświadczamy epidemii raka. Chociaż ma on wiele przyczyn, jest oczywiste, że promieniowanie jonizujące jest jedną z nich. Zwiększenie zachorowalności na nowotwory i białaczkę wykryto również  w pobliżu elektrowni jądrowych, zarówno Anglii, Niemczech i Japonii. Oficjalnie zaprzeczano, że niektóre mogą być spowodowane radioaktywnością, ale ma podstaw naukowych, żeby tak sądzić.

Oburzające jest, że UNSCEAR i WHO, które są powołane do ochrony zdrowie ludzi, ignorują tak dużą ilość dowodów związaną ze skutkami awarii w Czarnobylu. Norman Gentner, który reprezentował UNSCEAR na Konferencji WHO, w sprawie Czarnobyla, która odbyła się  Kijowie 2001 r. zaprotestował , mówiąc: „ryzyko białaczki nie wydaje się wzrastać, nawet wśród likwidatorów. Nie ma naukowych dowodów, że wzrost raka lub innych chorób mogą być związane z awarią w Czarnobylu. ”

A dowody istnieją. 100% z ocalałych likwidatorów mieszkających w Moskwie a 85% mieszkających w St. Petersburgu 85% choruje.

Sama MAEA została powołana do pracy nad rozprzestrzenianiem cywilnej energetyki jądrowej. A przecież to właśnie cywilne reaktory do produkcji energii elektrycznej, produkują również wzbogacony uran, pluton, czy też zubożony uran. Pluton i uran jest stosowany do produkcji głowic jądrowych i bomb. Zubożony uran natomiast jest obecnie wykorzystywany do produkcji amunicji. Prowadzi to do poważnych problemów zdrowotnych wśród żołnierzy jak i cywilów, w obszarach, gdzie miały miejsce działania wojenne i długo po zakończeniu tych wojen.

Przemysł jądrowy wykorzystuje też strach ludzi o nadciągającej katastrofie klimatycznej, a wzrost cen energii tłumaczy się kryzysem energetycznym. Walczą oni o zaufanie do energii jądrowej, jako taniej i przyjaznej dla środowiska ale 439 elektrowni jądrowych na świecie obecnie uczestniczy tylko w 16% światowej produkcji elektryczności. Patrząc nawet przez pryzmat emisji CO, nowoczesna elektrownia gazowa emituje go o polowe mniej niż el. atomowa.

Chris Busby wyraża się w ten sposób. „Nie możemy dłużej ignorować tego, co dzieje się z naszą planetą i nami wszystkimi. Jest to historia świata. Największy skandal zdrowotny.”

„Przemysł jądrowy w Sellafield, Hanfords czy La Hague zabija dzieci w ich własnych krajach, a wojsko zabija niewinnych ludzi w pozostałej części świata. Nic z tego nie jest tylko zjawiskiem lokalnym. Izotopy z Sellafield znajdujemy wzdłuż norweskich wybrzeży. Materiał z testów bomb w Nevadzie, wykazano w Moskwie. Czarnobyl zabija dzieci w Walii, pociski z uranem zabiją dzieci w Iraku, a cząstki ich zarejestrowano nawet poza Londynem. Francuskie badania nad bombą atomową zabiją dzieci na Pacyfiku, a angielskie testy zabiją w Australii. Kiedy to się skończy? Kto może to zatrzymać? Wierzę, że wspólnie my możemy. My, ludzie”.

Profesor John Gofman (1919-2007) współpracujący przy projekcie Manhattan, wraz z kolegami nalegał na rząd US, aby zmniejszono dopuszczalna dawkę promieniowania. Po fiasku jego starań Gofman stwierdził: „Nie znalazłem żadnego usprawiedliwienia, dla tego ażebym zbyt wcześnie wszczął alarm. Sądzę, że co najmniej kilkuset naukowców, którzy pracowali nad biomedycznymi aspektami energii jądrowej, jest kandydatami do sądu w Norymberdze. Wielką obojętnością i nieodpowiedzialnością popełniamy zbrodnię przeciwko ludzkości. Teraz, znając niebezpieczeństwa niskich dawek promieniowania, to co robimy, nie jest już eksperymentem, ale morderstwem.”

Dr Keith Baverstock był przez 11 lat ekspertem WHO. Obecnie jest niezależnym badaczem i ma za sobą kilka lat badań nad zubożonym uranem (DU). W czerwcu 2005 r. podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim  powiedział: „Wiele organizacji tj. WHO, MAEA, NRPB, ICRP i Komisja Europejska od 2001 roku publikuje porady o konsekwencjach zdrowotnych amunicji DU i zaprzecza, że jest szczególnie niebezpieczna [—]Dziwne jest to, że takie autorytarne i niezależne organizacje, wysyłają opinie ignorując cala literaturę naukową na ten temat. Literatura naukowa jest jednoznaczna. To nie jest akademicka debata. Po jednej stronie stoją naukowe badania, a z drugiej ignorancja. [—]Demokracja nie może istnieć przy takim typie nadużycia władzy i totalnej ignorancji dowodów nauki”

Raport obrazuje nam również manipulacje badaniami przez WHO i MAEA które chroniły i nadal chronią tych którzy czerpią astronomiczne zyski jak i korzyści z posiadania broni nuklearnej.

W 1995 roku dyrektor generalny WHO Dr. Hiroshi Nakajima próbował przekazać prawdę o Czarnobylu organizując międzynarodowa konferencje w Genewie, w której udział wzięło 700 ekspertów i fizyków. Inicjatywa ta została wstępnie zablokowana. MAEA zablokowała również publikacje raportu z tej konferencji gdyż prawda o Czarnobylu byłaby katastrofą dla promocji przemysłu atomowego. Nakajima miał nadzieje na odblokowanie raportu na następnej konferencji WHO

„Ale MAEA będzie również tam, nie martw się: UNSCEAR, MAEA  z wielkimi pieniędzmi. Kupienie naukowców w biednych krajach nie kosztuje dużo pieniędzy. Za 10,000 dolarów można kupić wiele osób.” powiedział M. Fernex, fizyk pracujący 15 lat na rzecz WHO.

Wybudowanie jednej elektrowni atomowej w Polsce to koszt około 55 mld zł. Arabia Saudyjska zamierza wybudować 16 reaktorów do 2030 roku z budżetem w wysokości 100 miliardów dolarów.W chwili obecnej w budowie jest ponad 60 reaktorów w 13 krajach, natomiast w sumie zaplanowanych jest około 160 reaktorów a 320 tego rodzaju projektów zostało zaproponowanych.

Tyle warta jest przychylność środowiska naukowego.

Jakie konsekwencje dla Polski ma awaria w Czarnobylu? Popatrzcie na zdrowie waszych rodzin czy znajomych. Czy dalej wierzycie w opublikowane dane nt. skażenia Polski z 1986r. zwłaszcza w kontekście PRZYJAŹNI ZSRR?

Jak wspomniałem jest to tylko mala część opracowania. Całość dostępna tutaj:

http://www.ikff.no/category/publikasjoner/b%C3%B8ker-og-rapporter/tsjernobyl-22/

http://inmotion.magnumphotos.com/essay/chernobyl – trochę zdjęć dla rozwiania wątpliwości.

„Atomic Lies” film by Wladimir Tchertkoff, Swiss television 2002

http://pressview.de/info/poza-obiegiem/czarnobyl-to-nie-przeszlosc-a-przyszlosc.html

11 myśli w temacie “Przerażające skutki Czarnobyla dają o sobie znać do dziś!

 1. LUDZIE, ceny biletów komunikacji
  miejskiej (w Warszawie najwyższe w
  całej Polsce i relatywnie wyższe niż
  w krajach starej UEuropejskiej!!),
  zainteresujcie się tzw. ustawą
  śmieciową (ustawa dot.
  gospodarowania odpadami). Włosy
  Wam staną dęba na głowie jak
  wejdzie w życie od 01.07.2013! W
  Warszawie 89 zł od posesji
  prywatnej (jak się sortuje śmieci,
  jak się nie sortuje to jeszcze o 40%
  więcej!). Niezależnie ile osób
  mieszka na posesji i płatne co
  miesiąc. Przecież na całym świecie
  (dosłownie: na całym świecie!) za
  posortowane śmieci się nie płaci
  (NIE PŁACI SIĘ!!). Wrzuca się do
  pojemników i koniec! Firma, która
  wygra przetarg dostanie
  posegregowany materiał wtórny, na
  którym zarobi (ZAROBI!!) miliardy,
  a my jeszcze będziemy do tego
  dopłacać 89 zł!! TO SKANDAL! W
  domach komunalnych ma być 19 zł
  od mieszkańca (w mieszkaniu np. 4
  osoby x 19 zł co miesiąc!) i
  wiadomo, że ktoś w bloku nie
  posegreguje śmieci, a firma
  odbierająca udowodni, że nie
  posegregowane i płacicie wszyscy
  40% w całym bloku od osoby
  więcej!!! – czyli 19 zł plus 40% od
  osoby więcej – co miesiąc!!).
  Prezydent Warszawy Hanna
  Gronkiewicz-Waltz (którą sami
  wybraliście!) załatwia kolejny
  interes (pierwszy interes to bilety
  komunikacji miejskiej, która –
  rzekomo – jest deficytowa, a tak
  naprawdę przynosi krociowe
  zyski!!). Ludzie, zajmijcie się swoimi
  sprawami. Organizujcie się! WYŚLIJ
  DALEJ. NIE DAMY SIĘ >

 2. Cham,który wpisuje do ważnej rzeczy o skażeniu promieniotwórczym bzdety o śmieciach nie zasługuje na to,żeby żyć.! Zachód już dawno podał,że przez wybuchy w reaktorze atomowym w Dubnej niedaleko Dębów Czarnobylskich,za Lwowem, blisko polskiej granicy nie będzie już przyszłych pokoleń!Chamy odwracają uwagę.Proszę poczytać artykuł z gazety „La Republika”z Włoch sprzed kilku lat i tam podano coś więcej: ten reaktor budowany był w 1953 r. miał więcej lat niż nasze pokolenie wtedy, kiedy wybuchał w 1986 r.Dwa razy-2 bloki Dubnej wyleciały w powietrze-stąd umiera cala Europa, a śmieć który tego nie zauważa zawsze zostanie śmieciem!

 3. Okres eksplozji w Czernobylu pełny był zakłamania i niedomówień. Wybuchło we czwartek, w piątek głowna fala poszła do Szwecji i Szwecja zaczęła o tym bębnić a u nas była cisza, pomimo tego, ze główne skażenie poszło na Suwalszczyzne. W poniedziałek znajomi meteorolodzy zaczęli sprawę nagłaśniać i nikt nie chciał pary puścić. Z ówczesnego PIOŚ zadzwoniono do IFJ a tam dyrektor bał się przez telefon rozmawiać, dopiero, jak kolega mu kazał przeczytać ustawę o tym, które instytucje mają nadzór nad ochroną radiologiczną Polski, to zaczął gadać. Między wierszami stwierdził, że szereg promieniotwórczy pierwiastków wcale nie wskazywał na pokojowe przeznaczenie elektrowni. KC PZPR wiedział od razu o katastrofie, bo w poniedziałek podano dzieciom prominentów z KC płyn Lugola. Ośrodki zdrowia otrzymały we wtorek polecenie przygotowania i podania tego płynu, ale bez instrukcji wytworzenia i dawkowania. W międzyczasie zmienił się kierunek wiatru na południowo – zachodni i lubelskie i małopolska zostały napromieniowane. A potem środa, przed pierwszym majem, wszędzie przez harcerzy organizowane jakby nigdy nic capstrzyki na których była obecność obowiązkowa, by pokazać, że sie nic nie stało. Uszatek, aby zagmatwać sytuacje podawał jednostki napromieniowania a to w Bq, a to w miliremach, a to w nanokiurach lub Roentgenach. Do oceny napromieniowania mieszkańców osoby niezależne użyły kamery termowizyjnej i tak – wszyscy świecili do kolan a ci, co mieli ogródki swiecili do kolan i do łokci. Reasumując krajem nieba krajem piekła trzeba powiedzieć, że aczkolwiek awaria w Czernobylu była niewyobrażalną tragedią, a opad radioaktywny w Polsce był znaaaaacznie powyzej tła, to jego skutki dla zdrowia można było ocenić tylko metodami statystycznymi a tego nikt nie robił, bo się nikt na to nie zgodził.

 4. Machiny z dziennymi datami cyfr „13 oraz 31″

  13 III 1940-Katyń-NKWD i Armia Czerwona wymordowała kilkanaście tysięcy Polaków,oficerów Wojska Polskiego,uczonych, ludzi wykształconych
  30/31 VII 1943-w ZSRR powstało Polskie Wojsko-II Dywizja Kościuszki.
  12-13 X 1943-ci żołnierze ginęli w bitwie pod Lenino.
  31 XII 1943-powstała Krajowa Rada Narodowa do przejęcia władzy po II w. św.i budowania socjalizmu w Polsce.
  31 XII 1943-PKWN przekształcono w Narodowy Rząd Polski-składał się z komunistów i socjalistów.
  13 II 1946-początek sprawozdań na konferencji wyborczej Polskiej Partii Robotniczej.
  31 XII 1947 w Rumunii po abdykacji króla Michała i Hohenzollerna komuniści przejmowali władzę.
  13-28 VI 1956-rozruchy i ofiary robotników w Poznaniu.
  10-13 III 1968-rozruchy studentów w Łodzi.
  13 XII 1970-masakra robotników na Wybrzeżu.
  13 IX 1972-wspomniane przeze mnie wcześniej awarie na wyrzutniach rakiet w ZSRR i USA.
  13 IX1975-awaria w reaktorze jądrowym w Dubnej na Ukrainie.
  13 VI 1976-masakra robotników w Radomiu.
  31 XII 1978-rakieta z głowicą nuklearną średniego zasięgu urwała się na poligonie w ZSRR podczas manewrów świąteczno-noworocznych-wywołała pamiętną zimę stulecia-5-ciometrowe zaspy śnieżne i siarczyste mrozy.
  13 V 1981-zrobili zamach na papieża w Rzymie.
  13 XII 1981-stan wojenny w Polsce.
  13 IX 1982-po przegranej Jaroszewicza pół Polski w kasynie gry na Lazurowym Wybrzeżu w pokera- w wypadku samochodowym zginęła księżna Monako-Greacee Kelly.
  13 X 1984-zamordowali Indirę Ghandii-premier Indii.
  Mahatma Ghandii został zamordowany 30.01.1969 (umierał nawet dwukrotnie,bo w Polsce podano też datę 1948 r)-też widać 31 przedzielone cyfrą”o”.
  Radjiv Ghandii,syn Indiry został zamordowany w jakiś czas potem.Trzy pokolenia rodu Ghandich zeszły z kart życia i kart historii na skutek terrorystycznych politycznych zbrodnii.
  12/13 VII 1989-prezydentura Jaruzelskiego w Polsce,jeszcze trwała PRL.
  XI-31 XII 1989-zniknęła PRL, LWP, MO, ZOMO itd…
  25-31 XII 1989-w Rumunii po zamordowaniu Causescu kolejni komuniści przejmowali władzę w tym kraju pod wodzą Iliona Iliescu.
  13 VIII 1990/1-tajne rozmowy w Berlinie o zjednoczeniu Niemiec-zniknęła socjalistyczna NRD-do 31 XI 1990.
  13/31 I 1990-zniknęła PZPR,a powstała Socjaldemokracja III RP. Potem zmutowała się w SLD.W co się zmutuje teraz? 13 VIII 1990 r.zniknął Układ Warszawski powstały w 1955 r. militarno-obronny pakt wojskowy krajów socjalistycznych w Europie;sam ,bez żadnej wojny wyparowałw nieznane.
  25-31 XII 1991-polityczny show w Polsce-prezydentura Wałęsy(wszystkie następne po tej prezydentury w Polsce „ustawiano” w dniach 25-do 31 grudnia).Satanistyczne!
  27-31 XII 1991-wybuchła wojna w Jugosławii-zniknęło całe państwo.
  31 XII 1991-upadł wielki ZSRR wraz ze swą „wielką partią komunistów” i z wielkimi bilionowymi składkami tej partii za całe dziesięciolecia razem z bilionowymi składkami zusów,ubezpieczeń i składek związkowych.To samo zrobili w pozostałych krajach socjalistycznych w Europie.Ludzie przestali im już być potrzebni,więc trwa ludobójstwo na naszych narodach słowiańskich.
  31 XII 1992 -zniknęła socjalistyczna Czechosłowacja wraz ze swą komunistyczną partią.
  31 XII 1989- zniknęła socjalistyczna Bułgaria.
  13 VII 1997-powódź „1000-lecia”w Polsce.A także ulewanie płynnego paliwa nuklearnego przez Ukraińców ,które dostaje się do Bugu i Wisły i płynie do Morza Bałtyckiego a także do pozostałych mórz Europy Północnej.Nastąpiło wielkie skażenie promieniotwórcze.
  31 VIII 1997-zginęła księżna Diana,tak jak wcześniej Greace Kelly.
  7-13 VII 2001-II powódź w Polsce-w Górach Świętokrzyskich i pod Tarnobrzegiem.
  13 IX 2001-USA liczyło ofiary po terrorystycznym zamachu w Nowym Yorku.
  13 IV 2009-ofiary pożaru w Kamieniu Pomorskim.
  2/13 VII 2009-do dziś jeszcze trwają lokalne powodzie w Polsce i burze-Bielsko Biała, Dolny Śląsk,Wielkopolska,Małopolska, Dąbrowa, Pyrzowice-zalało lotnisko,dwumetrowa fala wody 2 VII 2009-zalała pogrzeb w kościele w Strzemieszycach… 10-13 IV -10,12,13 VI…2010-początek kolejnej żałoby narodowej po rzekomej katastrofie samolotu w Smoleńsku i rzekomej śmierci prezydenta III RP?
  13 VII 2010 kolejna powódź w Polsce,tym razem nad Bugiem oraz w Sandomierzu od 5-13 VII,który przypominał miasto podwodne!

  I tak dalej.Wyraźnie tu w tych datach z „13 i 31” widać te satanistyczne i terrorystyczne rządy!
  Ja je sama odkryłam!

  Danuta Ignatiuk

 5. elektrownie atomowe sa uzywane przez szarakow dlatego beda jeszcze dlugo w uzyciu, szaraki rzadza ziemia i oni decyduja, z eleltrowni potrzebny im pluton do ich spodkow kursujacych non stop ziemia ksiezyc i z powrotem, podobnie fluor nie zniknie z wody pitnej na zachodzie bo szaraki nie moga bez niego zyc a nas maja gleboko, wiecej na sympan u o

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.