Akta afery podsłuchowej do ściągnięcia TUTAJ

Akta afery podsłuchowej ujawnione przez Zbigniewa Stonogę do ściągnięcia TUTAJ

akta afery podsluchowej downloadZbigniew Stonoga ujawnił póki co mało szokujące nagrania z afery podsłuchowej – taśmowej z 2014 roku. Nagrań dokonano w restauracji „Sowa i przyjaciele” w Warszawie. Nagrani są czołowi przedstawiciele polityki, biznesu, korporacji, służb specjalnych. To, co upublicznił pan Zbigniew Stonoga, to kilkaset zdjęć dokumentów z prokuratury zajmującej się sprawą.

Przeczytaj artykuł, który napisałem o sprawie wycieku akt afery podsłuchowej w nocy, dnia 9 czerwca 2015:
Akta afery taśmowej ujawnione przez Zbigniewa Stonogę! Materiał jest szokujący. „Będą musieli spierdalać z Polski”

Polecam też przeczytać poniższy artykuł który wiele wyjaśnia, ale nie musi mieć związku ze Zbigniewem Stonogą:
Tajna organizacja pozostająca w cieniu doprowadzi do upadku polską politykę?! Analizy, domysły, poszlaki

Na razie o sprawie wycieku akt afery podsłuchowej dokonanego przez Zbigniewa Stonogę, mówią: gazeta Dziennik, radia RMF FM i ZET, portal Interia.pl. W TVNach i na Czerskiej cisza całkowita, embargo medialne, sprawy poruszać nie wolno. Zapewne u różnych „wajchowych” trwa ustalanie wspólnej wersji.

Akta afery podsłuchowej upublicznione przez Zbigniewa Stonogę, do ściągnięcia tutaj, download:

TOM I:
https://pl.scribd.com/doc/268099947/TOM-I-pdf
TOM II:
https://pl.scribd.com/doc/268099950/TOM-II-pdf
TOM III:
https://pl.scribd.com/doc/268099956/TOM-III-pdf
TOM IV:
https://pl.scribd.com/doc/268099957/TOM-IV-pdf
TOM V:
https://pl.scribd.com/doc/268099946/TOM-V-pdf
TOM VI:
https://pl.scribd.com/doc/268099941/TOM-VI-pdf
TOM VII:
https://pl.scribd.com/doc/268099952/TOM-VII-pdf
TOM VIII:
https://pl.scribd.com/doc/268099938/TOM-VIII-pdf
TOM IX:
https://pl.scribd.com/doc/268099965/TOM-IX-pdf
TOM X:
https://pl.scribd.com/doc/268099955/TOM-X-pdf
TOM XI:
https://pl.scribd.com/doc/268099958/TOM-XI-pdf
TOM XII:
https://pl.scribd.com/doc/268099949/TOM-XII-pdf
TOM XIII:
https://pl.scribd.com/doc/268099954/Afera-pods%C5%82uchowa-TOM-XIII-pdf
TOM XIV („Gazeta Stonoga” – facebook):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.669960056467952.1073741852.598728396924452
TOM XV („Gazeta Stonoga” – facebook):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.669971749800116.1073741853.598728396924452
TOM XVI („Gazeta Stonoga” – facebook):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.669989499798341.1073741854.598728396924452

https://twitter.com/dziennikarz/status/608157150347706368

Autor tekstu: Jarek Kefir

Jak zauważyliście, drodzy Czytelnicy, pojawia się u mnie mnóstwo artykułów autorskich. Staram się tak redagować bloga, by zawierał jak najwięcej takich artykułów, gdyż wyszukiwarki je promują. Zasada jest jedna: im więcej artykułów autorskich na stronie, tym wyższa pozycja strony w wyszukiwarkach. I, co za tym idzie – więcej czytelników i więcej uświadomionych ludzi.

Jeśli chcesz, możesz wspomóc finansowo to, co robię, przyczyniając się do zwiększenia efektywności mojego, ale też Twojego bloga, Kefir 2010 – bo Ty przecież jesteś moim Czytelnikiem 🙂
Tutaj opisałem, jak to zrobić – link:
https://atomic-temporary-22196433.wpcomstaging.com/wsparcie/

 

22 myśli w temacie “Akta afery podsłuchowej do ściągnięcia TUTAJ

 1. przy torencie można łatwo wyśledzić kto ściaga, lepiej hosting w bardziej egzotycznych miejscach i linki zindeksowane w google 😉

  Przydałaby się rzetelna analiza tych materiałów…

 2. Wielki wstyd; szkoda tylko że winni nie mają wstydu. Jeśli by byli normalni, to by nie prowadzili ważnych rozmów w knajpach

 3. A może coś takiego.
  Motto Partii:
  Z parchem się nie dyskutuje parcha się likwiduje powiedział sadownik do sadownika.
  Statut Partii Normalny Polski Dom
  Rozdział I. Postanowienia wstępne. Rozdział II Cele i środki działania. Rozdział III Panie i Panowie, ich prawa i obowiązki. Rozdział IV Władze naczelne. Rozdział V Majątek NPD. Rozdział VI Zmiana Statutu, rozwiązanie NPD.
  Rozdział I
  § 1. Normalny Polski Dom, której skrót brzmi NPD, jest organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych oraz niniejszego Statutu zwana jest dalej NPD.
  § 2. NPD jest partią polityczną i posiada z tego tytułu osobowość prawną.
  § 3. NPD działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wśród Polonii zagranicznej.
  § 4. Siedzibą Prezesa NPD jest Warszawa.
  § 5. NPD używa okrągłej pieczęci z orłem z koroną w środku a na otoku motto partii napis „ Bednarski na kłopoty”. Napis „ Bednarski na kłopoty” jest logiem Partii.
  § 6. Znakiem rozpoznawczym w czasie manifestacji jest kij golfowy, czapeczka golfowa, szalik z logo partii oraz okulary z przyciemnionymi soczewkami.
  § 7. Prezesem NPD jest Tomasz Bednarski PESEL 56030704959 zwany dalej „Prezesem”.
  Rozdział II Cele i środki działania
  § 8. Cele NPD określa Deklaracja Programowa.
  § 9. NPD realizuje swoje cele poprzez:
  a). udział przedstawicieli NPD w organach państwowych i samorządowych,
  b). pracę ideowo-wychowawczą,
  c). prowadzenie działalności propagandowej, wydawniczej i prasowej,
  d). działalność klubową, odczytową i organizowanie wieców,
  e). współpracę z bliskimi ideowo organizacjami politycznymi i społecznymi,
  f). udział w wyborach.
  Rozdział III Uczestnicy, ich prawa i obowiązki
  § 10. NPD składa się z Pań i Panów zwanymi dalej Uczestnikami.
  § 11. Uczestnikiem może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegający zasad etyki katolickiej, nie pozbawiony praw publicznych, który:
  a) ukończył 18 lat,
  b) nie należy do innej partii politycznej,
  c) uznaje Statut,
  § 12. Uczestników przyjmuje Prezes w ciągu 6 miesięcy od daty dostarczenia deklaracji.
  § 13. Odmowa przyjęcia nie wymaga uzasadnienia.
  § 14. Uczestnik ma obowiązek:
  a) przestrzegać oraz stosować się do postanowień niniejszego Statutu i postanowień Prezesa,
  b) uczestniczyć w zbiórkach rzeczowych i pieniężnych na rzecz NPD,
  c) popierać kandydatów NPD wskazanych przez Prezesa w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych.
  § 15. Uczestnik ma prawo:
  a) korzystać z urządzeń NPD i uczestniczyć z ramienia NPD w wyborach do parlamentu i samorządu zgodnie z postanowieniami Prezesa,
  b) występować do Prezesa z wnioskami i postulatami,
  c) otrzymywać pomoc pieniężną co roku z nadwyżki budżetowej NPD na jego wniosek.
  § 16. Prezes skreśla uczestnika z listy uczestników NPD w razie:
  a) złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z NPD,
  b) wstąpienia przez niego do innej partii politycznej,
  c) bez uzasadnienia.
  § 17. Od postanowień Prezesa przysługuje skarga do Sądu Powszechnego na zasadach ogólnych w ciągu miesiąca od daty zaistnienia zdarzenia.
  Rozdział IV Władze naczelne
  § 18. Władzami naczelnymi NPD są:
  a) Prezes,
  b) kadencja Prezesa trwa do rezygnacji przez niego z funkcji i wyznaczenia przez dotychczasowego Prezesa nowego Prezesa,
  c) Komisja Rewizyjna składająca się z trzech uczestników NPD,
  d) Komisje Rewizyjną oraz Przewodniczącego tej komisji powołuje i odwołuje Prezes.
  e) w razie stwierdzenia nieprawidłowości przez Komisje Rewizyjną Przewodniczący komisji składa doniesienie do organów ścigania na zasadach ogólnych.
  Rozdział V Majątek NPD
  § 19. Majątek NPD stanowią ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
  Źródłami majątku są:
  a) darowizny, spadki i zapisy,
  b) dochody z majątku,
  c) ofiary publiczne,
  d) dotacje, subwencje oraz zwrot kosztów kampanii wyborczej przyznane na podstawie odrębnych przepisów,
  e) kredyty bankowe.
  § 20 Oświadczenia woli w imieniu NPD składa Prezes.
  § 21 Szczegółowe zasady zarządu majątkiem określa Prezes.
  Rozdział VI Zmiana Statutu, rozwiązanie NPD.
  § 22. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze postanowienia Prezesa.
  § 23. Rozwiązanie NPD oraz tryb połączenia z inną partią lub innymi partiami następuje w drodze postanowienia Prezesa.
  § 23. Rozwiązanie NPD następuje w razie śmierci Prezesa. Likwidatorem Partii jest Komisja Rewizyjna.
  Deklaracja Programowa
  1. Swobodny dostęp do broni z prawem noszenia przez obywateli Polskich.
  2. Brak ograniczeń prędkości na autostradach.
  3. Swobodny dostęp do środków odurzających.
  4. Kara śmierci dla zbrodniarzy umyślnych i zdrajców.
  5. Zakaz handlu od godz. 10 w sobotę do 5 w poniedziałek oraz we wszystkie dni świąteczne przez całą dobę. Zwolnione z zakazu są odpusty, apteki, stacje benzynowe w zakresie sprzedaży paliw, placówki żywieniowe w zakresie przygotowania posiłków i ich dystrybucji, placówki kulturalne, przedsiębiorstwa działające w ruchu ciągłym oprócz handlu wytworzonymi dobrami.
  6. Zakaz świadczenia usług i handlu w miejscach uprzywilejowanych w odległości mniejszej niż 300 m.
  7. Obowiązek obywateli uczestniczenia w wyborach i referendach.
  8. Konfiskata mienia w razie nie uczestniczenia w wyborach i referendach.
  9. Bezpłatne parkowanie na drogach wybudowanych przed 01.01.1985 Rokiem.
  10. Przyjęcie łapówki traktowane jak w punkcie 4 niniejszej deklaracji programowej. Nagroda dla dającego łapówkę.
  11. Podatek dochodowy 3%. Podatek VAT 15%. Wszystkie wydatki brutto odliczone od przychodu przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym.

  Do zarejestrowania partii potrzebne jest 1000 osób popierających statut. Osoba popierająca musi podać w deklaracji członkowskiej Imię Nazwisko Adres PESEL i złożyć własnoręczny podpis (mile widziany kontakt elektroniczny). Deklaracje jest jednocześnie oświadczeniem woli dotyczącą uznania jednowładztwa Tomasza Bednarskiego jako Prezesa partii.
  Kontakt ooptyk26@wp.pl
  Z poważaniem Tomasz Bednarski

  1. No, żeś się napracował Tomcio niemożebnie, tyle że ja już od dawna tworzę Normalny Polski Dom, w którym jego członkowie czują więź między sobą i z partią.
   A zapieprzając bez ograniczeń po autostradzie członkowie partii nigdy nie wiozą prezesa …
   Nie, no ja wymiękam! Szacunek za cudowne i pracowite poczucie humoru. Takich ludzi brakuje w ciągle narzekającej, smutaskiej Polsce …
   W swoim wydaniu, uwierz, jesteś wielki. Tomcio Bednarski, będą z ciebie ludzie …
   Wszak celem życia jest jego radość!
   A nie jakieś tam kąciki ust ciągle zwieszone do dołu …
   W końcu twoja partia to nie Normalna Polska Dołująca!

   Serdeczne pozdrowionka.

 4. Wieci co ?
  jakoś wszystko wygląda mi na grubymi nićmi szyte.
  Ok – fajnie, że facet (Stonoga) akta te opublikował, ale…
  Przecież polityka i biznes – to dla niego nie pierwszyzna i po tym światku ciemnych interesów kolesiostwo on już od dawna sie kręcił.
  Z różnym skutkiem się kręcił.
  Dokładnie wie co jest grane i jakie będą i muszą być działania (skorumpowanych) władz.
  Wg mnie – facet jest dokładnie umówiony (z tymi co to wygrają następne wybory) i teraz robi medialną wrzawę – po to tylko, aby słusznie dokopać dzisiejszym rządzącym i jeszcze bardziej zniszczyć ich możliwości wyborcze.
  Gotów jest nawet, dla przyszłych beneficjów, zaryzykować zatrzymanie i czasowe uwięzienie.
  A od października (no, listopada) obserwować będziemy kolejną „całkiem niespodziewaną” karierę biznesowo-rządową.
  Główka pracuje – a u niego całkiem nieźle !

  1. ,, Wg mnie – facet jest dokładnie umówiony (z tymi co to wygrają następne wybory) i teraz robi medialną wrzawę – po to tylko, aby słusznie dokopać dzisiejszym rządzącym i jeszcze bardziej zniszczyć ich możliwości wyborcze.”

   Afera hazardowa, afera stoczniowa, afera taśmowa, afera Amber Gold, afera autostradowa, afera SKOK, sfałszowane wybory, afera madrycka, strajki rolników i górników na Śląsku, negatywne powiązania Komorowskiego z WSI, i inne – Ty to wszystko nazywasz możliwościami wyborczymi dzisiejszych rządzących????!!!!!
   Masz na prawdę specyficzne poczucie humoru!

   Spójrz na spuchnięty dywan, na którym siedzi PO&przyjaciele!
   Mam nadzieję, że ostatnia afera z wyciekiem akt już się tam nie zmieści, bo naród był wystarczająco długo ogłupiany i wykorzystywany.
   Stonoga winny czemukolwiek?
   Jeśli tak, to dlaczego wypuszczono go w dwie godziny po show- aresztowaniu?
   Jeśli Chińczycy [a jakże, nasze organa to sprawdzą!] mogą znać dane personalne ,,dzisiejszych polskich rządzących”, to dlaczego Polak, znający język polski nie ma o tym wiedzieć? Nieudolność organów prawa, cedowana na jednego człowieka, to też możliwości wyborcze??
   A może to nas do tej pory karmiono ,,chińszczyzną”, aby nikt nie zrozumiał co jest na fakcie?

   A ja jestem umówiona z tymi co to wygrają ze złodziejstwem, grabieżą, korupcją i ogłupianiem wykorzystywanego, polskiego narodu.
   Ciekawe z kim Ty się wybierasz w przyszłe dni.

   Serdecznie pozdrawiam.

   1. Co Wy kuźwa ludzie piszecie, „umówiony z tymi którzy wygrają wybory” tak jak by się można umówić z kimś kto wygra w totka…

 5. Uważam, że nie można skupiać się jedynie nad tym, kto ujawnił te dane, tylko nad tym, co zostało ujawnione! Teraz wszyscy dostają „wściku dupy”, jaki to niedobry ten Stonoga, albo jaki dobry, jakie ma układy, powiązania, zamiary. Za to, co zrobił (chwała mu za to) i tak ma już przejebane. Czekam na komentarze ludzi, którzy przebrnęli przez te setki stron akt i do jakich można dojść wniosków, bo jak na razie nic nie widzę. To na pewno jeszcze trochę potrwa. A teraz to mamy sytuację podobną jak w dowcipie: „Mąż wraca z pracy do domu i zastaje zapłakaną żonę, która w nerwach pakuje swoje rzeczy do walizki. – Co ty wyprawiasz?! – pyta zaskoczony. – Odchodzę! Zdradziłeś mnie! – wykrzykuje żona i rzuca w niego plikiem zdjęć, na których widać jak uprawia on seks z kochanką. Mąż spokojnie i z opanowaniem przegląda zdjęcia po czym mówi do żony: – Kochanie, uspokój się! Wszystko się ułoży! Musimy tylko wyjaśnić, kto te zdjęcia zrobił i dlaczego chce zniszczyć nasze małżeństwo.” 🙂

  1. ,, Czekam na komentarze ludzi, którzy przebrnęli przez te setki stron akt i do jakich można dojść wniosków, bo jak na razie nic nie widzę. ”

   Przydała by się merytoryczna analiza istotnych faktów, szczególnie z V i VI tomu akt.
   Definicje, określenia, ,,język prawniczy” nie jest zrozumiany przez ogół ludzi.
   I to jest naturalne, ponieważ pan Seremet nie wiele pojąłby z mojej fizyki teoretycznej, gdybym nie przełożyła to na język tzw. ogólnodostępny.

   Serdecznie pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.