ROK 2044: Dostał chipa na większą inteligencję i stracił sens życia

Dostał mikrochipa na zwiększenie inteligencji, wpadł w depresję i stracił sens życia

Neurobiolog dr Moran Cerf z Northwestern University potwierdził, że mikroczipy wydatnie zwiększające inteligencję są już opracowywane. Przyszłość jest teraz – The future is now, chciałoby się powiedzieć.

Ja mam mieszane uczucia. Bo co po czipie zwiększającym inteligencję, jak taka osoba ma lub dostanie jakiejś bardzo powszechnej zmiany genetycznej? Np polegającej na złym metabolizmie kwasu foliowego, witaminy B12 i metioniny? Co natychmiast zaskutkuje ociężałością umysłową, męczliwością i słabością, jak i problemami psychicznymi? Tego typu zmiany w genomie to od kilku lat hekatomba, i odpowiadają one za coraz większą ilość zaburzeń psychicznych nie reagujących na żadne leki, czyli lekoopornych.

Zapraszam Cię teraz na moją humorystyczną analizę, będącą mieszaniną faktów i czarnego humoru. Co się stanie, gdy wszczepi się taki czip zwiększający inteligencję? A więc zaczynamy!

Genialny plan naukowców, rok 2044. Pierwszy człowiek z wszczepionym mikroczipem poprawiającym inteligencję to zdrowy jak byk 24-letni kulturysta, częsty bywalec siłowni.

Plan zakładał znalezienie wyjątkowo zdrowego pod względem fizycznym i psychicznym człowieka, a następnie radykalne podwyższenie jego inteligencji za pomocą mikroczipa.

Jaki był tego rezultat? Człowiek po wszczepieniu czipa:

 1. Zaczął dostrzegać rzeczy wcześniej niezauważalne: hipokryzję, podwójne standardy, moralność kalego.
 2. Zaczął interesować się polityką, filozofią, psychologią, socjologią, historią.
 3. Potem zainteresował się coraz bardziej ukrywanymi faktami o naturze człowieka jak i świata.
  .
 4. Przestał chodzić na siłownię, dostrzegając bezsens takiego stylu życia, więc jego forma fizyczna spadła. Zaczął odwiedzać biblioteki i czytać strony internetowe zawierające alternatywne i ukrywane informacje, jak i strony o psychologii, nauce itp.
  .
 5. Rozmyślał o tym, co jest z tym światem nie tak. Dlaczego niegodziwcy opływają w luksusy, a ludziom dobrym ten świat non stop rzuca kłody pod nogi. Zupełnie tak, jak by nie wiedzieć czemu się na tych dobrych ludzi uwziął. Dlaczego wszelkie problemy społeczne i polityczne bardzo trudno rozwiązać, a wszelkie rozwiązania generują dalsze problemy. Dlaczego ludzka natura jest taka pokręcona i bezsensowna. Czemu ludzie dają sobą manipulować, ogłupiać się i nie chcą zdobywać wiedzy.
  .
 6. Zaczął łączyć fakty z różnych dziedzin wiedzy dochodząc do niepokojących wniosków.
 7. W konsekwencji stracił sens życia, dostał depresji a potem, z czasem, zespołu stresu pourazowego. Z wesołkowatego tinderowego podrywacza i ruchacza stał się zrozpaczonym i chorym emocjonalnie człowiekiem.

Badumps! 😀

Moje wpisy o tajnych stowarzyszeniach i ich planach:

Największa konspiracja świata [2]
Świat bez moralności i etyki, czyli tajne plany elit
Żyjemy świecie, który powoli przestaje sprawiać nawet pozory dobra
Gdzie tkwi błąd w ezoteryce i new age?
Czemu się nie oświeciłeś i dlaczego to się nie uda?
Tajne stowarzyszenia i władza nad światem: czy to możliwe?
Globalna świadomość to planowane niewolnictwo na nieznaną dotąd skalę
Oświecenie to czekanie na cud, kóry nie nadejdzie. System znowu Cię oszukał!

Przeczytaj o tym, co naprawdę dzieje się w ekonomii i w systemie bankowym:

Świat w obliczu III wojny światowej i sposoby na walkę z systemem
Ty także możesz pomóc zakończyć dyktat banków
Czy elity wprowadzą swoje złowrogie plany?

Dr Gabon Mate: przyczyny Twojego cierpienia i rozpaczy
Upadek systemu: kto jest Twoim rzeczywistym wrogiem?

Weług prawa międzynarodowego jesteś niewolnikiem! Wiedziałeś o tym?
O tym jak elity zrobiły z Ciebie niewolnika korzystając z Twojej bierności i niewiedzy!

Największy przekręt prawny wszech czasów! Staliśmy się niewolnikami korporacji o nazwie III RP [część 1]
Największy przekręt prawny wszech czasów! Staliśmy się niewolnikami korporacji o nazwie III RP [część 2]
Największy przekręt prawny wszech czasów! Staliśmy się niewolnikami korporacji o nazwie III RP [część 3]

Autor: JarQ

Witaj! Jeśli zależy Ci na przekazywaniu dalej niezależnych i nie ocenzurowanych informacji, możesz dołożyć swoją cegiełkę. Dzięki darowiznom jestem niezależny od partii, ideologii, religii, koncernów itp i mogę ujawniać Tobie to, co jest przemilczane i ukrywane. Moja działalność zależy m.in. od Twojego wsparcia.

Na konto bankowe – kliknij na obrazek poniżej:

paypal_donate

Na Pay Pal – kliknij na obrazek poniżej:

paypal

4 myśli w temacie “ROK 2044: Dostał chipa na większą inteligencję i stracił sens życia

 1. Zagadnienie inteligencji, organicznie związane jest z mądrością. Wiecznie żywe Słowo Elohim – Biblia – poucza, że Mądrość , to Duch Pański, który wypełnia ziemię (vide: Księga Mądrości 1:6-7). Mądrość jest lepsza niż dziedzictwo (Koh 7:11), niż siła (Koh 9:16) i niż narzędzie wojenne (Koh 9:18). W materii, z uwagi na istniejący w niej dualizm rzeczy i zjawisk – przeciwieństwem mądrości jest głupota. Biblia wyjaśnia „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga.” (Ps 14.1 i Ps. 53:1). Tak więc z inteligencją wiąże się mądrość, a z głupotą – brak zarówno inteligencji jak i mądrości. Zatem wszyscy ci, którzy pozbawiają siebie inteligencji i mądrości „są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nie ma takiego, co dobrze czyni.” (Ps. 53:2). Stwórcy (Elohim), najlepiej znają człowieka, a ponadto nieustannie badają jego nerki i serce (Mdr 1:6). Człowiek, który oddalił się od Ducha Pańskiego, co następuje przez zagłębienie się jego duszy w energiach materialnych o niskich, gęstych wibracjach – działanie jak dziecko we mgle. Tacy ludzie, mądrość postrzegają wyłącznie jako przebiegłość i spryt życiowy, a inteligencję – jako pewne, mierzalne cechy umysłowe, pozwalające konkurować w walce o zapewnienie sobie lepszego bytu, który powinien kształtować świadomość.

  Jak głosi doktryna, nowożytna cywilizacja, łacińsko-chrześcijańska, powstała na gruncie poszanowania indywidualnej wolności człowieka, prawa rzymskiego, filozofii greckiej i jej piękna oraz poszanowania życia. Jednak dla uważnego obserwatora, nowożytna cywilizacja – stanowi spisek ziemskich bogów (elit), przeciwko mowie sprawiedliwej Jeshua Hamashijach, jako jej zaprzeczenie. Mało kto widzi i jeszcze mniej rozumie, ponieważ nie szuka prawdy, że cywilizacja łacińsko-chrześcijańska, w istocie ma ukryte swoje prawdziwe oblicze. W ten sposób, z materialnego punktu widzenia, oparta została na mądrości – pojmowanej w świecie, jako przebiegłość i fortel .

  Zgodnie z wiedzą objawioną w Biblii, na Ziemi, czyli w materii, można mówić jedynie o wolności od zła, przeżywanej w niewoli dobra. Prawdziwa wolność nie istnieje – to zgubna iluzja. Należy zrozumieć, że z jednej strony są odwieczne Prawa Ojca, a z drugiej – oferowana, całkowita wolność, czyli tak naprawdę anarchia. Anarchiści, to odstępcy, burzyciele odwiecznego ładu i porządku opartego na Prawach Elohim. Piękno rozpoznaje się wyłącznie przez podobieństwo dzieła do Stwórcy. (Mdr 13:5). Inteligencja, to twórcza, aktywna (wolitywna) siła świadomości, pozwalająca rozróżnić dobro i zło, a mądrość to umiejętność wybory, w każdej sytuacji życiowej – dobra. Mądrość, to wszystko to, co pozostaje po zasięgiem oddziaływania, uwarunkowanego rozumu – uwarunkowanego właśnie przez nowożytną cywilizację i wyrosłe na jej podłożu: kulturę, wychowanie i emocje.

  Trzeba organicznej pracy od podstaw, aby przywrócić na Ziemi pierwotny porządek, oparty na Prawach Ojca.

  Ps.
  Z uwagi na powyższe skierowałem do Pana Jarosława Kaczyńskiego, prośbę o następującej treści:
  ——-Original Message——-
  From: Leszek
  Date: 2019-02-19 22:05:50
  To: jaroslaw.kaczynski@sejm.pl
  Subject: Uprzejma prośba o świadome podjęcie decyzji

  Szanowny Pan Jarosaw Kaczyński
  Prezes Prawa i Sprawiedliwości

  Jak usłyszałem w wiadomościach TV, pani Anna Zalewska, dotychczasowy Minister Edukacji Narodowej, przejdzie do pracy w Europarlamencie.

  W związku z powyższym, za Pana zgodą – wyłącznie kierując się dobrem polskiej edukacji narodowej – pragnę rozważyć, po okresie 24. letniego, czynnego, aktywnego życia zawodowego, poza oświatą publiczną, powrót do szkolnictwa. Motywację swojej, ww. decyzji, mogę przedłożyć na piśmie, lub wyjawić Panu osobiście. O ile będzie Pan zainteresowany – uprzejmie proszę o świadome rozważenie mojej propozycji i kandydatury.

  Wspomnę tylko, że pracując w szkolnictwie średnim (1985 – 1994), jako nauczyciel metodyk, w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, w 1990 roku, ukończyłem studia doktoranckie. Opiekunem mojej grupy naukowej, ze zrozumiałych przyczyn, była pani dr Teresa Kiszczak. Pomimo tego, na ogólnopolskim forum naukowym, zgłosiłem rozprawę doktorską pt.: Rewaluacja oświaty. W naukowych środowiskach polskich, poza kierownikiem studiów, panem prof. dr. hab. Tadeuszem W. Nowackim, nie znalazłem zrozumienia, a tym samym i poparcia ze strony ówczesnych środowisk naukowych w Polsce, w tym i Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Postanowiłem więc ubiegać się o stanowisko Kuratora Oświaty w Olsztynie. Pomimo wygrania konkursu, jako nie należący do żadnej organizacji społeczno-politycznej, a tym samym i do „Solidarności” – pan prof. Henryk Samsonowicz, ze zrozumiałych przyczyn, nie mógł mnie zatwierdzić na to stanowisko. Postanowiłem więc, zyskując poparcie kilku wybitnych naukowców, polityków i sympatyków Klubu Obywatelskiego oraz, za rządów koalicji AWS-UW, Doradcy Ministra Edukacji Narodowej, pani Anny Marii Radziwiłł – założyć oraz prowadzić Ekologiczne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 9, gdzie ood 1991 roku, realizowałem innowacyjny, na skalę ogólnopolską, program kształcenia. W 1994 roku, zmuszony zostałem, bezpowrotnie, do rezygnacji z pracy w szkolnictwie polskim.

  Po 1994 r., dodatkowo ukończyłem podyplomowe studia na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomii I Finansów oraz uzyskałem aplikację z zakresu prawa administracyjnego. W latach 2000 – 2005 pełniłem funkcję Biegłego Sądu Okręgowego w Olsztynie, a następnie do 2006 r. prowadziłem Kancelarię Finansowo-Prawną Lex w Olsztynie. Obecnie prowadzę xxx.

  Z wyrazami szacunki i życzliwości

  Leszek Błaszczak (728 331 046)
  Adres: xxx.

 2. Zagadnienie inteligencji, organicznie związane jest z mądrością. Wiecznie żywe Słowo Elohim – Biblia – poucza, że Mądrość , to Duch Pański, który wypełnia ziemię (vide: Księga Mądrości 1:6-7). Mądrość jest lepsza niż dziedzictwo (Koh 7:11), niż siła (Koh 9:16) i niż narzędzie wojenne (Koh 9:18). W materii, z uwagi na istniejący w niej dualizm rzeczy i zjawisk – przeciwieństwem mądrości jest głupota. Biblia wyjaśnia „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga.” (Ps 14.1 i Ps. 53:1). Tak więc z inteligencją wiąże się mądrość, a z głupotą – brak zarówno inteligencji jak i mądrości. Zatem wszyscy ci, którzy pozbawiają siebie inteligencji i mądrości „są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nie ma takiego, co dobrze czyni.” (Ps. 53:2). Stwórcy (Elohim), najlepiej znają człowieka, a ponadto nieustannie badają jego nerki i serce (Mdr 1:6). Człowiek, który oddalił się od Ducha Pańskiego, co następuje przez zagłębienie się jego duszy w energiach materialnych o niskich, gęstych wibracjach – działa jak dziecko we mgle. Tacy ludzie, mądrość postrzegają wyłącznie jako przebiegłość i spryt życiowy, a inteligencję – jako pewne, mierzalne cechy umysłowe, pozwalające konkurować w walce o zapewnienie sobie lepszego bytu, który powinien kształtować świadomość.

  Jak głosi doktryna, nowożytna cywilizacja, łacińsko-chrześcijańska, powstała na gruncie poszanowania indywidualnej wolności człowieka, prawa rzymskiego, filozofii greckiej i jej piękna oraz poszanowania życia. Jednak dla uważnego obserwatora, nowożytna cywilizacja – stanowi spisek ziemskich bogów (elit), przeciwko mowie sprawiedliwej Jeshua Hamashijach, jako jej zaprzeczenie. Mało kto widzi i jeszcze mniej rozumie, ponieważ nie szuka prawdy, że cywilizacja łacińsko-chrześcijańska, w istocie ma ukryte swoje, prawdziwe oblicze. W ten sposób, z materialnego punktu widzenia, oparta została na mądrości – pojmowanej w świecie, jako przebiegłość i fortel .

  Zgodnie z wiedzą objawioną w Biblii, na Ziemi, czyli w materii, można mówić jedynie o wolności od zła, przeżywanej w niewoli dobra. Prawdziwa wolność nie istnieje – to zgubna iluzja. Należy zrozumieć, że z jednej strony są odwieczne, niezmienne Prawa Ojca, a z drugiej – oferowana, całkowita wolność, czyli tak naprawdę anarchia. Anarchiści, to odstępcy, burzyciele odwiecznego ładu i porządku opartego na Prawach Elohim. Piękno rozpoznaje się wyłącznie przez podobieństwo dzieła do Stwórcy. (Mdr 13:5). Inteligencja, to twórcza, aktywna (wolitywna) siła świadomości, pozwalająca rozróżnić dobro i zło – a mądrość to umiejętność wybory, w każdej sytuacji życiowej – dobra. Mądrość, to wszystko to, co pozostaje poza zasięgiem oddziaływania, uwarunkowanego rozumu – uwarunkowanego właśnie przez nowożytną cywilizację i wyrosłe na jej podłożu: kulturę, wychowanie i emocje.

  Trzeba organicznej pracy od podstaw, aby przywrócić na Ziemi pierwotny porządek oparty na Prawach Ojca. Nie wszysy ludzie zechcą uznać i zaakceptować, taki porządek – ale przynajmniej niech wszyscy poznają prawdę, a nie jak dotychczas – wszyscy karmieni są nieprawdą, stąd nie znają prawdy.

  Ps.
  Z uwagi na powyższe skierowałem do Pana Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, prośbę o następującej treści:
  ——-Original Message——-
  From: Leszek
  Date: 2019-02-19 22:05:50
  To: jaroslaw.kaczynski@sejm.pl
  Subject: Uprzejma prośba o świadome podjęcie decyzji

  Szanowny Pan Jarosaw Kaczyński
  Prezes Prawa i Sprawiedliwości

  Jak usłyszałem w wiadomościach TV, pani Anna Zalewska, dotychczasowy Minister Edukacji Narodowej, przejdzie do pracy w Europarlamencie.

  W związku z powyższym, za Pana zgodą – wyłącznie kierując się dobrem polskiej edukacji narodowej – pragnę rozważyć, po okresie 24. letniego, czynnego, aktywnego życia zawodowego, poza oświatą publiczną, powrót do szkolnictwa. Motywację swojej, ww. decyzji, mogę przedłożyć na piśmie, lub wyjawić Panu osobiście. O ile będzie Pan zainteresowany – uprzejmie proszę o świadome rozważenie mojej propozycji i kandydatury.

  Wspomnę tylko, że pracując w szkolnictwie średnim (1985 – 1994), jako nauczyciel metodyk, w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, w 1990 roku, ukończyłem studia doktoranckie. Opiekunem mojej grupy naukowej, ze zrozumiałych przyczyn, była pani dr Teresa Kiszczak. Pomimo tego, na ogólnopolskim forum naukowym, zgłosiłem rozprawę doktorską pt.: Rewaluacja oświaty. W naukowych środowiskach polskich, poza kierownikiem studiów, panem prof. dr. hab. Tadeuszem W. Nowackim, nie znalazłem zrozumienia, a tym samym i poparcia ze strony ówczesnych środowisk naukowych w Polsce, w tym i Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Postanowiłem więc ubiegać się o stanowisko Kuratora Oświaty w Olsztynie. Pomimo wygrania konkursu, jako nie należący do żadnej organizacji społeczno-politycznej, a tym samym i do „Solidarności” – pan prof. Henryk Samsonowicz, ze zrozumiałych przyczyn, nie mógł mnie zatwierdzić na to stanowisko. Postanowiłem więc, zyskując poparcie kilku wybitnych naukowców, polityków i sympatyków Klubu Obywatelskiego oraz, za rządów koalicji AWS-UW, Doradcy Ministra Edukacji Narodowej, pani Anny Marii Radziwiłł – założyć oraz prowadzić Ekologiczne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 9, gdzie ood 1991 roku, realizowałem innowacyjny, na skalę ogólnopolską, program kształcenia. W 1994 roku, zmuszony zostałem, bezpowrotnie, do rezygnacji z pracy w szkolnictwie polskim.

  Po 1994 r., dodatkowo ukończyłem podyplomowe studia na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomii I Finansów oraz uzyskałem aplikację z zakresu prawa administracyjnego. W latach 2000 – 2005 pełniłem funkcję Biegłego Sądu Okręgowego w Olsztynie, a następnie do 2006 r. prowadziłem Kancelarię Finansowo-Prawną Lex w Olsztynie. Obecnie prowadzę xxx.

  Z wyrazami szacunki i życzliwości

  Leszek Błaszczak (728 331 046)
  Adres: xxx.

  1. Jak wszystko na to wskazuje, główny ideolog strony internetowej, autorstwa JarQ – także i tym razem odleciał (przyleciał) – wyznając przy tym szokującą prawdę. Początkowo posługując się cytatem moich słów „Obecnie prowadzę xxx.”, następnie poprawiając te słowa, jako nie pasujące do szczerego wyznania, stwierdził „się zajmuje” – „pornografią”. Sam będąc zszokowany tym wyznaniem, zapomniał przy tym, że „świątobliwy” jest tyko papież. Pochwalił się przy tym, że orzechy rozgryza zębami – a więc nie żartuje. Szatan, jako wcielone zło, nigdy nie kwestionował świętości Jehoshuy Hamashijach – wzywał tylko Syna, zrodzonego przez Ojca Wszechmocnego, aby stał się, wobec wcielonego zła, tolerancyjny. Diabeł oświadczył nawet, pokazując należące do niego, wszystkie królestwa świata, że „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.” „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu” JHWH (Jahwe), „samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, …” (Mt 4:1-11) – co zapewne i w tej sytuacji, tak czy inaczej, nastąpi.

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.