Tag: odporność

Dramatyczny wzrost zachorowań na autyzm. Winne są szczepienia!

Zapraszam do przeczytania tekstu prof. Marii Doroty Majewskiej. W ciągu ostatnich trzech lat nastąpił dramatyczny wzrost zachorowań na autyzm w USA. Jest to praktycznie podwojenie w stosunku do okresu poprzedniego. W tym tempie niedługo co trzecie a potem co drugie dziecko będzie chore na tę chorobę.

Trzeba przyznać, że dzisiejsza medycyna poniosła druzgocącą klęskę na wszystkich frontach. Sprzedaje leki, które nie działają na przyczynę, a na chwilę uciszają objawy choroby. Jest skorumpowana i zdemoralizowana, opiera się na nagminnym fałszowaniu badań i zastraszaniu niepokornych badaczy. A ludzie którzy odżywiają się tak jak zaleca medycyna, chorują na straszne choroby cywilizacyjne i przedwcześnie umierają.

Kiedy to pseudonaukowe szaleństwo, którego celem jest ogromny zysk (kwoty dla nas niewyobrażalne), się skończy? Medycyna i oficjalnie lansowane teorie dietetyczne skazały na kalectwo i śmierć setki milionów ludzi. Czy to nie jest ludobójstwo w nomen omen, białych rękawiczkach?

Wstęp: Jarek Kefir

Proszę o rozpowszechnienie tego materiału!


Cytuję: „Według najnowszego raportu CDC, autyzm zdiagnozowano już u 2,24% amerykańskich dzieci (w wieku 3-17 lat). Raport opiera się na badaniu sondażowym rodziców (przeprowadzano ponad 10 000 wywiadów z rodzicami rocznie).  Zaobserwowano prawie 2 krotny wzrost zachorowań w stosunku do poprzedniego okresu badania z lat 2011-2013, kiedy zachorowalność na autyzm wynosiła on 1,25%.  To znaczy, że średnio 1 dziecko na 44 ma już formalnie zdiagnozowany autyzm.

Ponieważ choroba ta ok. 4 razy częściej występuje u chłopców, to oznacza, że zdiagnozowano ją u 1 na 27 chłopców.   Przy czym trzeba pamiętać, że lżejsze przypadki autyzmu nie zostały formalnie zdiagnozowane i część chorych nie ma diagnozy z powodu braku opieki medycznej.  Natomiast raportów nauczycieli, 1 dziecko na 25 cierpi dziś w USA na autyzm.

Ekstrapolacja dramatycznego tempa wzrostu zachorowań na autyzm (podwojenie w ciągu 2-3 lat) pozwala przewidywać, że za niespełna 10 lat ponad połowa amerykańskich dzieci będzie cierpieć na tę chorobę, w tym niemal wszyscy chłopcy (jeśli nic się nie zmieni). Trudno sobie wyobrazić bardziej tragiczną sytuację kraju, w którym cała populacja męskich osobników jest upośledzona.  Dziś nie ulega już wątpliwości, że to toksyczne, nadmierne i zbyt wczesne szczepienia są bezpośrednio odpowiedzialne za to katastrofalne okaleczenie (lub zabicie) milionów dzieci. To jest autentyczny medyczny holokaust.  Dlatego powinniśmy zaprzestać stosowania eufemistycznego terminu „autyzm”, który sugeruje jakąś enigmatyczną chorobę o nieznanej etiologii, bowiem dziś wiadomo, że jest to ciężkie cało-systemowe okaleczenie poszczepienne.   Powinniśmy autyzm nazywać tym czym jest – „chroniczną encefalopatią poszczepienną”.

Całe społeczeństwo (zwłaszcza rodzice, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy) muszą zdać sobie sprawę z tego, że to rządy skorumpowanych, ignoranckich urzędników są bezpośrednio odpowiedzialne za masowe okaleczanie i eksterminację dzieci toksycznymi szczepieniami.  Nikt nie powinien respektować faszystowskich, arbitralnych szczepiennych ustaw, których skutkiem jest masowe okaleczenie lub zabicie milionów dzieci, maskowane fałszywymi hasłami „zdrowia publicznego”.  Ochrona życia własnego i potomstwa to podstawa instynktu samozachowawczego.  Zdrowie publiczne to zbiorowe zdrowie wielu osób, wiec okaleczanie szczepieniami wielu jednostek jest zaprzeczeniem zdrowia publicznego.

Na marginesie nasuwa się smutna refleksja – Ameryka czy Polska nie potrzebują terrorystów ani innych wrogów zewnętrznych, bo ich ignoranckie, skorumpowane rządy najskuteczniej eksterminują szczepieniami własne społeczeństwa.  Trzeba podjąć wszelkie wysiłki, żeby uświadomić nowemu polskiemu rządowi katastrofalne skutki obecnej totalitarnej polityki szczepień w Polsce (…).”

Autor: prof. Maria Dorota Majewska

POWIEDZIELI ŻE SZCZEPIENIA NIE POWODUJĄ AUTYZMU, OKŁAMUJĄC CAŁY ŚWIAT!

Okłamano cały świat mówiąc, że szczepienia nie mają związku z autyzmem

Zapraszam do przeczytania felietonu dr Jerzego Jaśkowskiego, który opowiada głównie o szczepionkach i ich związkach z autyzmem.

Istnieje kilka kłamstw związanych z przemysłem szczepionkowym i wywoływaniem autyzmu:
-najpierw kłamano, że thimerosal (organiczna forma rtęci) nie jest szkodliwy tak jak rtęć nieorganiczna.
-gdy to kłamstwo zostało obalone, zaczęto kłamać, że w szczepionkach nie ma rtęci. Podczas gdy jest dalej, razem z innymi metalami toksycznymi, takimi jak glin (aluminium).

Niebagatelną rolę przy powstawaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu, i wielu innych chorób psychiki i układu nerwowego, mają antybiotyki. Antybiotyki to jedne z najbardziej szkodliwych środków farmaceutycznych na Ziemi. Owszem, nie powodują tak spektakularnych zniszczeń jak chemioterapia czy statyny na cholesterol, i czasami są konieczne. Ale dawane non stop, jak to w latach 90 i nawet dziś, zabijają powoli, na raty.

szczepionki (5)

Wiadomo od niedawna, że to jelita są naszym pierwszym „mózgiem„. W jelitach mamy więcej komórek mózgowych (neuronów) niż we właściwym mózgu. W jelitach odbywa się biosynteza ważnego neuroprzekaźnika stabilizującego – GABA. To w jelitach znajduje się 90% serotoniny z organizmu. Wszystko to dzieje się przez pożyteczne bakterie jelitowe.

Większości tych bakterii i ich roli nauka do dziś nie zna. Bez nich nie byłoby życia. Antybiotyki powodują ich obumieranie. Zaczynają się rozrastać organizmy i bakterie pasożytnicze i toksyczne, takie jak candida. Powoduje to spustoszenia w całym organizmie, bo bez dobrego trawienia a potem wchłaniania składników w jelitach, zaczyna się kaskada problemów. Choroba Hashimoto, celiakia, alergie, nerwice, depresje, choroby psychiki – to wierzchołek góry lodowej.

W latach 50-tych XX wieku praktykowano lobotomię, czyli barbarzyński zabieg polegający na uszkodzeniu mózgu. Nie tylko nie pomagał on na choroby psychiczne, ale robił z człowieka warzywo do końca życia. Od lat 80 i 90 XX wieku trwa szaleństwo antybiotykowe. Często bywa tak, że dziecko ma po prostu alergię, a lekarz rodzinny nie potrafi jej rozpoznać i daje po kilkanaście antybiotyków w ciągu jednego sezonu grypowego. A to już wystarczy by spustoszyć florę bakteryjną jelit i zniszczyć ich barierę ochronną.

Wstęp: Jarek Kefir


Cytuję: „Jak to już pisałem, system „prania mózgów” jest podstawowym działaniem agend rządowych. Od chwili kiedy uznano, że najlepszym interesem jest kierowanie innymi, nastąpił rozwój rozmaitych dziedzin, które w sposób naukowy starają się ograniczyć wydatki na taką kontrolę i kierowanie ludźmi. Jest to zupełnie podobne do kierowania fabrykami. Właściciel fabryki z jednej strony stara się, pod różnymi postaciami, zwiększyć motywacje do wzrostu wydajności robotników, a z drugiej strony stara się ograniczyć koszty produkcji.

W strefie rządzenia ludzkim materiałem postępuje się dokładnie tak samo. Różnica polega jedynie na tym, że właściciel fabryki musi jedną i drugą procedurę przeprowadzać za własne pieniądze, a podczas prowadzenia prania mózgów na wielką skalę, zwaną polityczną, przeprowadza się to samo za pieniądze tegoż robotnika, ściągane pod pretekstem podatków.

Temu celowi, jak wykazałem, służy powszechne publiczne nauczanie, prowadzone centralnie przez Ministerstwa. Wiadomo, łatwiej dotrzeć do grupki ludzi, aniżeli do mas, w celu przekonania ich o słuszności jakiś założeń. Korupcja to nie jest wynalazek ostatnich dekad.

System ten, zorganizowany przez niewiadomych z pochodzenia ludzi, z niewiadomych krajów, ma jeden cel i ten cel jest realizowany z żelazną konsekwencją. Możemy to prześledzić na podstawie zmian programów edukacji publicznej w okresie minionych 75 lat. Pierwsze co zrobili Sowieci‚ „rencami” usłużnych idiotów [Goldman alias Lenin] po zajęciu Polski w 1944 roku, to była likwidacja przedmiotów zwanych filozofią, logiką, czy w późniejszych okresach nawet matematyki [logika]. Potem stworzono i wydawano masy pieniędzy na nauki nie służące poprawie życia społeczeństwa, takie jak psychologia, socjologia, itp. logie. Oczywiście odbywało się to wszystko za pieniądze podatnika. Tworząc całe masy nieprzystosowanych do życia ludzi, mogących pracować tylko i wyłącznie na etatach uzależniających od rządzących uzyskano odpowiednie dla rządzących efekty. Stworzono typową dla azjatyckich cywilizacji piramidę władzy, doskonale opisaną przez prof. F. Konecznego już 100 lat temu. Zdecydowana większość tych ludzi tak naprawdę nie ma żadnego pojęcia o motywach powstawania tych „specjalizacji” i kto jest prawdziwym twórcą, stojącym w drugim, czy trzecim szeregu. Tak jak powiedział to premier Wielkiej Brytanii już przed prawie 150 laty, Beniamin Disraeli: „Ludzie nie mają pojęcia kto nimi kieruje”.

szczepienia autyzm

Tworzenie całej masy aktorów sceny politycznej, uzależnionych od nieznanych ogółowi osobników, powoduje tylko i wyłącznie sprowadzenie ich do roli Biologicznych Robotów, które z obawy o odłączenie od kurka będą wykonywały bezmyślnie każdą pracę zleconą z góry. Temu służy właśnie system finansowania uczelni pod postacią grantów rządowych. A innych nie ma.

Potwierdzeniem powyższych wniosków są gołe fakty. Pierwsze wydanie „biblii psychiatrii” tzw. MAD I w 1925 roku, zawierało opis tylko 30 chorób psychicznych. Wydanie kolejne, tzw. MAD V w 2005 roku, zawierało tych chorób psychicznych już 300. SĄ TAM NAWET TAKIE, JAK SŁYNNA SCHIZOFRENIA BEZOBJAWOWA. Czyli każde krytykowanie lub/i uważanie posunięć rządowych za niewłaściwe, można już zaliczyć do chorób psychicznych. Ma to olbrzymie znaczenie praktyczne, ponieważ pozwala z pominięciem sądu i przepisów prawnych umieścić każdego w więzieniu o nazwie Szpital Psychiatryczny na nieskończenie długi okres czasu. Wszystko zgodnie z prawem.

Nie chcąc być gołosłownym przypomnę, że model ten był sprawdzony w Sowietach za czasów słynnego skądinąd Gorbaczowa. Liczba obywateli sowieckich, w okresie słynnej głasności, odbywających kary w szpitalach psychiatrycznych zwanych psychuszkami, była większa o kilkaset tysięcy, aniżeli liczba więźniów łagrów za Stalina. Oczywiście o tym prasa w okresie panowania cenzury państwowej nie śmiała donosić. Ciekawsze jest to, że obecnie także o tym specjalnie się nie pisze. Przypomnę także, że p. Gorbaczow spędza aktywnie czas mieszkając w bazie Marynarki Wojennej USA w Kalifornii, organizując dwa razy do roku spędy „elit” na konferencje. I nikt nie nazywa go ani agentem, ani sprzedawczykiem. Elity to rektorzy wyższych uczelni, redaktorzy naczelni czasopism wielkonakładowych, internetowych itd. Podobnie badania tzw. genetyczne i słynny grant opracowania genomu ludzkiego, służyły tylko i wyłącznie opracowaniu Biologicznych Robotów na potrzeby wojska. Wydając ponad 5 miliardów dolarów, uzgodniono efekty działania 4-5% genów. Czyli cała para poszła w gwizdek.

W poprzednim artykule podałem podstawowe formy prowadzenia takiego prania mózgów.

  1. Edukacja.
  2. Reklama i Propaganda.

  3. Metody programowania.

  4. Sport, Polityka, Religia.

  5. Żywność, woda, powietrze.

  6. Medycyna.

  7. „Badania” wojskowe.

W poniższym artykule skupię się tylko na punkcie piątym – żywność.

Przed trzema laty ukazał się doskonały film pt.: „The Greater Good”. Film przedstawia losy rodzin poszkodowanych przez przemysł szczepionkowy. Jak to przedstawiłem już wielokrotnie, celem przemysłu szczepionkowego jest depopulacja ludności. Udowodniły to zarówno badania przeprowadzone w Kenii, jak i podawane przez firmy produkujące szczepionki składy chemiczne tych szczepionek, że zawierają przeciwciała HCG oraz Polisorbat 80.

Pod pretekstem ochrony zdrowia stworzono cały system procedur, mających na celu ogołocenie społeczeństwa z przymusowo nakładanych podatków i przesunięcie tych kwot do prywatnych kieszeni. Odbywa się to tak naprawdę podobnie, jak za czasów cezara. 50% lub więcej idzie do kieszeni właścicieli, a resztę dzieli się w podobny sposób coraz niżej. Innymi słowy ci na dole, bezmyślni lub chciwi wykonawcy, dostają przysłowiowe grosze. W razie wpadki to oni ponoszą koszta interesu. Przypomnę, przemysł szczepionkowy posiada immunitet sądowy i nie ponosi żadnych konsekwencji za skutki uboczne swojej produkcji. Nie ma innego takiego przemysłu.

Przypomnę, że przymusowe ubezpieczenia wprowadził von Bismarck, potrzebując pieniądze na wojnę w Francją w 1870 roku. Niestety, wprowadzony model Zdrowia Publicznego znacznie przekroczył granice nie tylko przyzwoitości, ale nawet bezpieczeństwa ludzkości.

Przykładowo, choroba zwana autyzmem jeszcze 3-4 dekady temu występowała w stosunku 1 co 10 000 porodów. Generalnie po raz pierwszy opisano ją po zastosowaniu szczepionek w latach 30. ubiegłego wieku. Stosunek ten malał systematycznie, korelując z liczbą wprowadzanych szczepionek. Obecnie po wprowadzeniu już 16 przymusowych szczepionek, w sumie w ilości ponad 50 dawek, autyzm stwierdza się u chłopców 1 raz do 50 porodów. Ale jak zapewniają aktorzy sceny politycznej na usługach Grup kapitałowych, nie ma żadnego związku pomiędzy tymi danymi. Dlatego dla Myślących Mam podaję gołe fakty.

Pomimo masowego ogłupiania o jakości i bezpieczeństwie szczepionek powtarzanych choćby przez p.prof. A.Radzikowskiego, jak do tej pory nie ma żadnych prac, które udowadniałyby, że dziecko szczepione taką ilością szczepionek będzie zdrowe. Nie ma żadnych prac, które udowadniałyby, że wstrzykując dziecku 100-krotnie większe dawki aluminium, czy rtęci, nie uszkadzamy maleństwa.

Przypomnę, że wbrew twierdzeniom pracowników Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego zaprzeczającym istnieniu rtęci w szczepionkach, ona w nich w nich jest nadal obecna. Najpierw zaprzeczali, że rtęć jest nieszkodliwa, że to inna forma. Po 10 latach, kiedy niezbicie udowodniono, że skutki rtęci bez względu na formę, są te same, zmienili zdanie i twierdzą, że obecnie rtęci nie ma. Przypomnę przypadek p.prof.Bucholc, która publicznie kłamała przed kamerą o braku rtęci w szczepionkach, a w tym samym czasie na stronach internetowych PZH, czyli jej zakładu podawano jak byk, że rtęć istnieje w kilku szczepionkach.

Narodowy Instytut Zdrowia PUBLICZNEGO PZH NADAL ZALECA SZCZEPIENIE KOBIET W CIĄŻY I MAŁYCH DZIECI POWYŻEJ 6 MIESIĄCA szczepionką przeciw grypie, chociaż wiadomo, że znajduje się w niej rtęć. Wiadomo, że nie prowadzono żadnych badań, co się stanie z dzieckiem, które dostaje dawkę rtęci bezpośrednio do mózgu, wielokrotnie większą aniżeli dopuszczalna.

W celu odwrócenia uwagi od bezpośredniej przyczyny autyzmu, czyli rtęci i aluminium, wydano już 1,6 miliarda dolarów podatnika, na fałszowanie wyników badań, na przykład poprzez wiązanie autyzmu z genami.

Inną sprawą konieczną do przemyślenia i zrozumienia przez Dobre Mamy jest sprawa odżywiania dziecka.

Po pierwsze kobieta musi zrozumieć, że ona daje pokarm nie dziecku tylko bakteriom, które muszą znajdować się w jego przewodzie pokarmowych. Innymi słowy, pokarm w żadnym przypadku nie może zawierać konserwantów, czyli środków bakteriobójczych. Mało tego, wszelkiego rodzaju mleka w proszku są substytutami mleka, a nie prawdziwym mlekiem. Mleko według definicji jest to produkt od krowy nie przekraczający temperatury 41°C. Podobnie mleko matki jest to produkt gruczołów mlecznych nie przekraczający temperatury 41°C. Wyższa temperatura powoduje rozkład enzymów znajdujących się w mleku. A w mleku znajduje się ponad 200 różnych białek. Gotowanie mleka jest postępowaniem nie tylko bezsensownym, ale szkodliwym. Wymyślono je przed ponad 100 laty, z powodu licznie w owych czasach występującej gruźlicy u krów. Od ponad 30-40 lat nie stwierdza się w Polsce gruźlicy u krów, więc wszelkie manipulacje przy tym doskonałym produkcie są oszustwem, mającym na celu wyłudzenie pieniędzy od rodziców.

W żadnym przypadku nie należy podawać tzw. mleka sojowego, czy innego. Soja znajdująca się na rynku w 95% jest genetycznie modyfikowana. Brak jakichkolwiek prac naukowych stwierdzających, co się dzieje z dzieckiem po spożywaniu takiego zajzajeru. Przypomnę, że u zwierząt karmionych tym czymś nagminnie stwierdza się nowotwory i inne choroby. Być może jest to jedna z przyczyn epidemii nowotworów, występujących w młodym wieku.

Po drugie, poród o naturalnym przebiegu pozwala maluchowi otrzymać w czasie przejścia przez drogi rodne pierwszy „zastrzyk” dobrych bakterii. Ułatwia także trawienie karmienie piersią, dostarcza bowiem stałego napływu dobrych bakterii. Innymi słowy, jak się da, to spokojnie co najmniej rok można karmić piersią.

Jak to udowodnił dr Andrew Wakefield, u dzieci po szczepieniu rozwija się zapalenie przewodu pokarmowego. To zapalenie powoduje przenikanie toksyn do krwioobiegu. Udowodniono w licznych badaniach, że przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego mają istotne znaczenie w powstawaniu chorób psychicznych. Innymi słowy, sprawność umysłowa zależy od dobrego stanu przewodu pokarmowego. A czy słyszałeś kiedykolwiek Dobry Człeku, aby jakikolwiek psycholog, czy psychiatra, pytał Ciebie o stan twojego przewodu pokarmowego?

Jak sprawdzić stan przewodu pokarmowego? Nie potrzeba wykonywać żadnych badań. Jeżeli kupka malucha chodzącego jest uformowana, topi się po wpadnięciu do wody, czyli nie pływa i nie ma śmierdzącego zapachu, to świadczy, że dziecko ma zdrowe bakterie. Jeżeli czujemy gnilny zapach, to znaczy, że istnieje zapalenie przewodu pokarmowego i należy je leczyć. Czym krótszy jest okres zapachowy, tym mniej szkód spowoduje choroba.

Leczenie. Stan taki nie wymaga żadnego specjalistycznego lecenia. Wystarczy podawać kwaśne mleko, takie prosto od krowy. W związku z licznymi pytaniami o to, jak się robi kwaśne, czyli zsiadłe mleko, powtarzam. Wystarczy mleko od gospodarza wlać do słoika i postawić na parapecie. Słoiki trzeba przykryć gazą, aby coś nie wpadło. W zależności od temperatury pomieszczenia, po 24-40 godzinach mleko jest kwaśne. Jeżeli nie będzie kwaśne, to znaczy, że albo butelka z mlekiem lub słoik były zanieczyszczone na przykład proszkiem, czy płynem do mycia naczyń, albo gospodarz mający mechaniczny udój nie wypłukał ługu, którym myje rury, biegnące od krowy do zbiornika. Po stwierdzeniu 2-3 krotnym, że mleko nie kwaśnieje i poinformowaniu o tym gospodarza, lepiej zmienić dostawcę. Jest to najtańszy i najskuteczniejszy sposób leczenia tego rodzaju stanów zapalnych przewodu pokarmowego. W żadnym przypadku nie kupować maślanek, kwaśnego mleka, w kartonikach, kubeczkach itd. Wystarczy popić troszeczkę jednego, czy drugiego roztworu i okazuje się, że mają taki sam smak, pomimo różnych naklejek. Koszt leczenia takim kwaśnym mlekiem od krowy to obecnie 2 złote tygodniowo na dziecko. Nie brać na poważnie tych wszystkich wypocin dietetyków o uczuleniu na gluten i ograniczaniu dziecku pokarmów. Najpierw przeprowadzić kurację z mlekiem kwaśnym, a dopiero potem szukać innych przyczyn. To samo dotyczy sytuacji u dorosłych. Dawka mleka musi być większa, na przykład szklanka dziennie.

Musisz Myśląca Matko pamiętać, że wszelkiej maści batoniki, krakersy, czy inne zakupy produktów w słoikach, kartonikach, foliach, zawierają konserwanty. Co to jest konserwant? Jest to po prostu środek bakterio i grzybobójczy. Jeżeli wprowadzasz takie coś do przewodu pokarmowego swojego dziecka codziennie, lub nawet kilka razy dziennie, to nie dziw się, że choruje.

Najnowsze badanie opublikowane w „Journal of Public Health and Epidemiology” wskazuje na istnienie korelacji pomiędzy autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a szczepieniem dzieci szczepionkami MMR (odra, świnka, różyczka) oraz ospa wietrzna i wirusowe zapalenie wątroby.

„Korzystając z analizy statystycznej danych otrzymanych od Rządu USA, wielkiej Brytanii, Danii i Australii Zachodniej, naukowcy z Instytutu Farmaceutycznego SCPI stwierdzili: Za wzrost zaburzeń autystycznych odpowiadają wprowadzone szczepionki z użyciem komórek ludzkich płodów i retrowirusowe zanieczyszczenia”. Główny naukowiec SCPI dr Teresa Deisher podała dodatkowo, że szczepionki z ludzkich płodów i zanieczyszczone retrowirusami nie tylko odpowiadają za autyzm, ale i za występowanie białaczek i chłoniaków u dzieci”!

Linia komórkowa WI-38 znajduje się w tych szczepionkach. Po zatwierdzeniu szczepionek Meruvaxll i MMR II zawierających te linie komórkowe, obserwuje się gwałtowny skok wymienionych chorób.

W 1988 roku obserwuje się kolejny skok chorób po wprowadzeni drugiej dawki MMR II. Skuteczna reklama strachu o chorobie odra, spowodowała wzrost wyszczepienia dzieci z 50% do 82% w latach 1987-1989. Kolejną szczepionką było wprowadzenie szczepionki o nazwie Poliovax w 1987 roku do sprzedaży,

A co robią polscy eksperci” od szczepień? Uruchamiają od 8 do 15 listopada kolejny żółty tydzień ogłupiania społeczeństwa pod nazwą: „Szczepionka – tydzień świadomości”. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, kampania straszenia będzie się w Polsce nasilała. Przecież takich pieniędzy nie można przepuścić. A niby w jakim celu rozdajemy granty?

Rząd USA wypłacił już ponad 3 miliardy dolarów na odszkodowania dla ofiar szczepień. A w Polsce znana znachorka p. mgr prof. Lidia Brydak znowu na fali, reklamując szczepionki przeciwko grypie, oczywiście w „Gazecie Wybiórczej”, jak to nazywa p. red Stanisław Michalkiewicz – gazecie żydowskiej dla Polaków. Jeszcze dalej idzie p. prof. Adam Antczak zalecając szczepienie kobiet w ciąży i dzieci oraz osób starszych. A przecież już 8 lat temu Cochrane Database udowodniło, że szczepienia osób starszych mają takie samo znaczenie, jak mycie rąk. Widać od razu, kiedy ostatni raz p. profesor czytał coś medycznego i nie mówię o „Gazecie Wyborczej”.

Autor: dr Jerzy Jaśkowski
Źródło: WolneMedia.net

Zapraszam Cię teraz na ciekawe artykuły poświęcone medycynie, w tym tej naturalnej, zdrowiu, szkodliwości leków i szczepień:

Zanim kupisz suplement lub witaminę.. Lista tajemnic i oszustw koncernów farmaceutycznych
Czy kawa szkodzi? Jesteśmy okłamywani a szokujące skutki uboczne są ukrywane!
Niepokojące odkrycie: popularne leki i suplementy na zgagę rujnują zdrowie?!
Zanim sięgniesz po silne leki.. Niesamowity i wciąż szokujący wpływ litu na zdrowie
Leki na żołądek pogarszają objawy zamiast pomagać. Konsekwencje mogą być bardzo poważne
Dlaczego leki na depresję nie działają? Będziesz w szoku gdy to przeczytasz, ale lekarze naprawdę tego nie wiedzą!
Naltrexon: cudowny lek na choroby wobec których medycyna jest bezsilna
Nadmiar wapnia jest niebezpieczny! Koncerny trują nas od lat!

Twierdzenie że szczepienia zapobiegają chorobom, zostało dawno obalone

Twierdzenie że szczepienia zapobiegają czemukolwiek, zostało dawno obalone

szczepionki (6)Zapraszam na wielotematyczny felieton dr Jerzego Jaśkowskiego. Czy wiesz, że zredukowano rolę izb lekarskich do dawnych związków zawodowych? Czy wiesz, że członkowie izb lekarskich do dziś nie podali swoich związków z przemysłem farmaceutycznym?

Prawo od roku wręcz nakazuje im to. Pomimo istnienia ustawy która to nakazuje, nie zrobili tego. Żaden z nich nie poniósł konsekwencji z tego powodu, że złamał prawo. Ma tu miejsce coś, o czym pisałem jakiś czas temu. Oni są pod specjalną ochroną prawną.

To samo można powiedzieć ogólnie o funkcjonariuszach aparatu państwa (które jest korporacją): policjantach, prokuratorach, prawnikach, politykach, lekarzach itp itd. Mają oni specjalną ochronę prawną od państwa-korporacji, na rzecz którego oni działają. Ochrona ta polega na tym, że za ich błędne decyzje bądź świadomą złą wolę, co zdarza się bardzo często, odpowiadają nie oni, ale państwo-korporacja. I to w ograniczonym zakresie.

Jest to opisane w cyklu artykułów: „największy przekręt stulecia„:
Największy przekręt prawny wszech czasów! Staliśmy się niewolnikami korporacji o nazwie III RP [część 1]
Największy przekręt prawny wszech czasów! Staliśmy się niewolnikami korporacji o nazwie III RP [część 2]
Największy przekręt prawny wszech czasów! Staliśmy się niewolnikami korporacji o nazwie III RP [część 3]

Wstęp: Jarek Kefir

Proszę o rozpowszechnienie tego materiału!


Cytuję: „Fałszywe flagi zastępujące rzeczywistość są czymś powszechnym w życiu politycznym. Wbrew bowiem twierdzeniom telewizyjnych ekspertów [innych do głosu się nie dopuszcza], nasze życie jest modulowane tylko przez te tematy, które starsi i mądrzejsi uważają za słuszne dla maluczkich. W tym kierunku poszła powszechna edukacja państwowa, mająca za cel taką tresurę młodego pokolenia, aby nie zadawało żadnych pytań, tylko wykonywało odgórne polecenia. Stąd namnożenie takich „przedmiotów” jak politologia, socjologia, psychologia, których absolwenci mają zatrudnienie tylko w administracji państwowej, lub tworzą grupę bezrobotnych. Ludzie ci przechodzą odpowiednie pranie mózgów, zgodnie z rozszerzonym programem MK–ultra, opracowanym przez służby specjalne na początku XX wieku.

Tresowanie polega na tym, aby nauczyć ich retoryki tak, aby przez powiedzmy dwie godziny osobnik taki gadał i gadał, ale nic nie powiedział. W ten sposób zajmuje się czas społeczeństwu tworząc pozory działalności. Osobnik taki może spokojnie rozwijać tematy w rodzaju: komu i jakie lody stawiała p. E. Kopacz, czy jakimi chorągiewkami można machać na ulicy, oczywiście w dniach, które my, czyli usłużni idioci – tym razem Goldman alias Lenin – wskażemy. Przykładowo: święto 11 listopada było obchodzone jako zakończenie I wojny światowej, a nie przyjazd Piłsudskiego alias Gineta, do Warszawy, czy jako święto niepodległości. Niemcy przywieźli swojego agenta 10 listopada i od razu niemiecka Rada Regencyjna przekazała mu władzę. Dlatego wojska niemieckie w Warszawie oddawały broń bez oporu. Uznanie 11 listopada za Święto Odrodzenia Ojczyzny nastąpiło wiele, wiele lat później. Innymi słowy, przywłaszczono sobie datę 11 listopada, zmieniając jej sens. Obecnie praktycznie już nikt nie pamięta tego, co się działo przed prawie 100 laty. Wszelkiego rodzaju współczesne publikacje utrwalają to nieprawdziwe wydarzenie.

Nie jest to nic nowego we współczesnym świecie. Konstytucja USA mówi wyraźnie, że prezydentem USA może zostać tylko człowiek urodzony na terenie Stanów Zjednoczonych. Tymczasem obecny prezydent USA – Barak Obama, studiował na Uniwersytecie Columbia z numerem legitymacji 600962011054355, jako „foregin student” („zagraniczny student”).

Tak więc podobnie jak w innych krajach, tzw. przepisy prawne są dla tych na dole, a nie dla tych, którzy tworzą te przepisy. Proszę zauważyć, że tak ważny fakt, jak łamanie Konstytucji w USA w ogóle nie był podany do publicznej wiadomości w naszym 52 Stanie. Nie ma się zresztą czemu dziwić, ponieważ jak podał „Nasz Dziennik”, właścicielami prasy polskojęzycznej są niemieckie wydawnictwa pod kontrolą USA. Jak podał bowiem w 2009 roku generał służb specjalnych, powstająca w 1949 roku NRF została zarejestrowana jako spółka prawa handlowego we Frankfurcie. Jak wiadomo, każda spółka posiada radę nadzorczą. Niestety, skład rady nadzorczej tej spółki, zwanej obecnie Niemcami, nie jest podany do wiadomości publicznej, ale każda spółka posiada swoich dyrektorów wykonawczych. W Niemczech noszą oni nazwę Prezydenta i Kanclerza. Akt założycielski spółki prawa handlowego zwanej Niemcy, zakłada kontrolę oświaty i mass mediów aż do 2099 roku. Przypomnę, że historię Polski przez ostatnie 125 lat pisał Petersburg, potem Moskwa, Wiedeń i Berlin. A w Niemczech przez dłuższy okres będzie historię Niemiec pisał, przy pomocy usłużnych idiotów, Waszyngton. Jak natomiast wygląda polityka Waszyngtonu, doskonale pokazują filmy takie jak „Cristiada”, czy „Krwawe diamenty”.

W Polsce doskonale możemy to zaobserwować, przypatrując się licznym „nowelizacjom ustaw sejmowych”. Praktycznie każda ustawa sejmowa jest po krótkim okresie czasu zmieniana, w zależności od nacisków konkretnych Grup Kapitałowych o nieznanej społeczeństwu proweniencji. Jeszcze na początku lat 90. stawka zmiany takiej ustawy wynosiła, jak podała telewizja publiczna, 3 miliony dolarów. Ile obecnie wynosi stawka zmiany ustawy sejmowej, nie wiem. Ale na przykład CBA swego czasu zakwestionowało zakup willi przez Kwaśniewskiego alias Stolcmana za ponad 800 000 dolarów, ponieważ w żaden sposób nie mógł ten osobnik wykazać źródeł otrzymania takiego dochodu. Czyli było to po prostu swego rodzaju pranie pieniędzy. Jak wiadomo, sprawa nie nabrała rozwoju, ponieważ starsi i mądrzejsi musieli ukryć prawdziwych zleceniodawców i „darczyńców”.

Innym przykładem częstych zmian ustawy jest sprawa przymusu szczepień. Każda nowelizacja usiłuje zmniejszyć liczbę osób mogących uzyskać zwolnienie ze szczepień. Poza tym, pomimo, że można się w Polsce odwoływać bezpośrednio do Konstytucji, nadal obowiązuje prawodawstwo powielaczowe tzw. rozporządzeń resortowych. Aby nie być gołosłownym, podam konkretny przykład. Ustawa o Chorobach Zakaźnych z 2008 roku mówi wyraźnie, że zwolnienie dziecka z przymusu szczepień może wystawić lekarz. Ustawa nie stawia żadnych warunków administracyjnych, czym ma się kierować lekarz wystawiający takie zaświadczenie. Niestety to utrudniło organowi nadzoru, z niewiadomych przyczyn przekazanemu GIS- owi, kontrolę i egzekwowanie kar. Przez dekady sanepidy łamały nagminnie prawo, wystawiając mandaty rodzicom nieszczepiącym dzieci. Potem nagle okazało się, że Sanepid nie ma podstaw prawnych do wystawiania mandatów. I co? I nic, żaden z tych urzędników oficjalnie łamiących prawo nie został ukarany. Mało tego, w ogóle nie wyjaśniono, gdzie te pieniądze, zarekwirowane rodzicom pod płaszczykiem prawa, zniknęły w biurach organizacji sanepidowej. A podobno w Polsce istnieje niezależna prokuratura, NIK i inne instytucje kontroli aparatu administracyjnego? Innymi słowy, państwo prawa istnieje na papierze.

Specjalnie o tym piszę, ponieważ Główny Inspektor Sanitarny jest zobligowany do przestrzegania zakresu higieny, a nie szczepień. Stare twierdzenie, że szczepienia zapobiegają czemukolwiek, już przed 20 laty zostało obalone przez naukę. Poza tym GIS, pod pretekstem kontroli sanitarnej, może w każdej chwili zamknąć przychodnię lekarską, a to jest konkretna strata finansowa. Nie mówię tego bezpodstawnie, ponieważ oficjalnie dyrektor sanepidu przed laty zagroził w ten sposób lekarzom województwa koszalińskiego.

Jakby tego było mało, Ministerstwo nie wiadomo dlaczego nazywane Zdrowia, wymyśliło uzasadnienie swojego istnienia w postaci rozmaitego rodzaju druków, jakie musi wypełnić lekarz wystawiający odroczenie od szczepienia. Piszę wyraźnie „Ministerstwo nie wiadomo dlaczego zwane Zdrowia”, ponieważ podczas obrad Okrągłego Stołu postulaty strony Solidarnościowej były za natychmiastową likwidacją tego tworu komunistycznego. Przecież higieną zajmować miał się GIS, a merytorycznym leczeniem Izby Lekarskie, po to one zostały powołane, a nie po to, by pełnić rolę związków mniej lub bardziej zawodowych. Sprowadzenie roli Izb lekarskich przez administracje państwową do poziomu związków zawodowych, jest profanacją zawodu LEKARZA. Continue reading „Twierdzenie że szczepienia zapobiegają chorobom, zostało dawno obalone”

SZCZEPIENIA SĄ TOKSYCZNE I NIESKUTECZNE! SZOKUJĄCE PYTANIA DO LEKARZY

Szczepienia są toksyczne i nieskuteczne! Szokujące pytania do lekarzy

Jeden z lobbystów szczepionkowych powiedział, że szczepienia są najlepiej przebadanymi produktami medycznymi. Jednak z tego zdania nic nie wynika. Tego, że szczepienia są produktami budzącymi najwięcej kontrowersji, ten lobbysta już nie powiedział. A kontrowersje są na ten temat dość spore, także w środowisku lekarskim.

Wielu lekarzy po prostu nie szczepi swoich dzieci. Sam takich lekarzy znam. Jednak nie mogą oni tego powiedzieć publicznie ani swoim pacjentom, bo by stracili pracę. Jest to dość częsty schemat. Na lekarzy zostało nałożone embargo w informowaniu o skutkach ubocznych szczepień. Ci, którzy próbowali to robić, szybko pożegnali się z pracą.

Dr Jerzy Jaśkowski w poniższym felietonie celnie podsumowuje propagandę szczepionkową. Publikuje on wiele pytań do pediatrów lobbujących za szczepionkami. Jest to lista pytań, które powinny być znane przez rodziców chcących uchronić swoje dzieci przed przymusem medycznym.

Wstęp: Jarek Kefir

szczepienia


Cytuję: „Poradnik praktyczny. Ustawa o Chorobach Zakaźnych z 2008 roku, tekst jednolity Dziennik Ustaw:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082341570

wyraźnie podaje, że lekarz musi pod groźbą kary więzienia do lat 3, wyjaśnić wszystkie za i przeciw stosowaniu danej szczepionki. W tej sytuacji nie możesz się zadowalać, Szanowny Rodzicu, gołosłownymi bajdurzeniami w rodzaju wypowiedzi p. prof. A. Radzikowskiego, że szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami medycznymi.

• Musisz poprosić o ulotki danych szczepionek, a przede wszystkim o podanie składu danej szczepionki, ale nie jakościowego, tylko ilościowego. To znaczy, ile mikrogramów aluminium, czy innej neurotoksyny znajduje się w danej szczepionce. Jeżeli lekarz nie będzie posiadał odpowiednich materiałów, to spokojnie umów się z nim i daj mu czas, aby mógł przygotować sobie te materiały. Jest bowiem zrozumiałe, że może mieć w danej chwili trudności z powodu na przykład braku tonera w kserokopiarce, czy też z powodu braku papieru. Poza tym może Ośrodek Zdrowia zażądać opłaty za ksero, której wysokość jak wiemy, w zależności od punktu, wynosi średnio 20 groszy za stronę. Głównie chodzi o te szczepionki podawane najmłodszym dzieciom do 3 roku życia. Są to: szczepionki przeciw gruźlicy, WZW B – chorobie wenerycznej, DiPerTe – proszę pamiętać, że tężec nie jest chorobą zakaźną i praktycznie obecnie niespotykaną u dzieci; polio – trzeba wiedzieć, że od 25 lat nie było w Polsce zakażenia wirusem polio, a na świecie od 5 lat. Obecne epidemie polio są poszczepionkowe, jak na przykład w Indiach, gdzie po szczepieniu zachorowało ponad 47 500 dzieci. Szczepienia przerwano po zastrzeleniu 8 szczepionkarzy przez zrozpaczonych rodziców; MMR – szczepionka, która jak to ustalili biegli lekarze z Włoch, powoduje autyzm.

skutki uboczne szczepień

• Następnie musisz poprosić o publikacje, które wskazują, że podanie takiej ilości szczepionek jednemu dziecku, w krótkim okresie czasu jest nieszkodliwe. Czyli, że na przykład bogate kraje europejskie takie jak Niemcy, Anglia, Szwajcaria itd, także stosują takie szczepienie pod przymusem. Jak wiesz, od paru lat płacimy do Unii Europejskiej 70 miliardów rocznie, a Unia oddaje nam tylko jakieś 40 miliardów. Ale za to prawodawstwo unijne jest u nas obowiązujące. Podaje to jednoznacznie Konstytucja z 1997 roku: Prawo Unijne jest przed prawem krajowym. Poproś więc o kopię dokumentu, który wskazuje, czy prawodawstwo unijne wymusza podanie takiej ilości szczepionek w tak młodym wieku. Nie zadawalaj się odpowiedzią, tylko poproś o kopie odpowiednich Dyrektyw Unijnych.

Zapytaj o czas, przez który szczepionka będzie chroniła Twoje dziecko. Jest to bardzo ważne, ponieważ może się zdarzyć, że po latach wyjeżdżając na wakacje do innego kraju, w którym akurat występuje dana choroba, trzeba będzie dziecko zaszczepić ponownie.

szczepienia (2)

• Zapytaj, jak długo musisz stosować kwarantannę po szczepieniu, ponieważ po szczepionce MMR na przykład, dziecko przez około 5-8 tygodni wydziela wirusa z kałem, a więc jeżeli wakcynolog twierdzi inaczej, to poproś o odpowiednie prace naukowe. Podobnie jest z innymi szczepionkami, siejącymi po szczepieniu dookoła wirusem.

• Poproś o prace wskazujące, że można bezpiecznie szczepić dziecko co kilka dni, lub podać kilka szczepionek w jednym dniu, ponieważ podręczniki podają, że minimalny odstęp czasu pomiędzy wstrzyknięciami wynosi 6 tygodni, a bezpieczniejszy 12 tygodni. Nie zadowalaj się odpowiedzią, tylko poproś o konkretne materiały, że dzieci szczepione taką ilością preparatów po 10, czy 15 latach nie chorują.

• Poproś o informacje, w jaki sposób ocenia się poziom odporności u danego, Twojego dziecka, i na jakiej podstawie lekarz po badaniu fizykalnym stwierdza, że dziecko już nie posiada przeciwciał. Dane podręcznikowe podają, że ponad 50 % dzieci może przechodzić dana chorobę bezobjawowo i posiadać przeciwciała.

szczepionki (3)

• Jeżeli lekarz nie zleca przed szczepieniem badań laboratoryjnych, w rodzaju badania jakości konkretnych przeciwciał, czy poziomu żelaza oraz fibrynogenu, a także 25 OHD, to zadaj konkretne pytanie: dlaczego? Badania te są wskaźnikiem funkcji wątroby i przy niskich parametrach dyskwalifikują w danym dniu szczepienie.

• Jeżeli 75% przeciwciał znajduje się w przewodzie pokarmowym, a we krwi tylko 5%, to na jakiej podstawie zakłada się, że podanie szczepionki z pominięciem naturalnych dróg inwazji bakterii, czy wirusa do organizmu, wytworzy w przewodzie pokarmowym, czy skórze, przeciwciała.

• Co jest miarą odporności, ponieważ przeciwciała wg podręczników są tylko dowodem kontaktu organizmu z bakterią, czy wirusem, a nie miarą odporności na daną chorobę.

• Poproś o prace naukowe weryfikujące bezpieczeństwo podania takiej ilości szczepionek w okresie jednego roku. Jest to szczególnie istotne w związku z normami toksykologicznymi na przykład dla aluminium, czy rtęci [wbrew gazetowym twierdzeniom, rtęć znajduje się w szczepionkach]. J/

szczepienia za i przeciw

• Kto konkretnie w Polsce ustala listę przeciwwskazań do szczepień – nazwiska? I kto bierze odpowiedzialność za przymus szczepień takimi, a nie innymi szczepionkami? Powołaj się na przypadek koreańskiej szczepionki, po której dzieci umierały, gdy były w sprzedaży inne szczepionki, które nie zabijały dzieci.

• W jaki sposób ustala się możliwość wystąpienia alergii, na przykład atopowego zapalenia skóry u konkretnego dziecka? Czy dziecko już leczone z powodu alergii może daną szczepionkę otrzymać? Na jakiej podstawie to wiadomo?

• Czy szczepionka może spowodować chorobę, przeciwko której została opracowana? Dlaczego osoby szczepione choćby na grypę, ciężej chorują? Przy podaniu których szczepionek istnieje największe ryzyko powikłań? Powołaj się na epidemię poszczepienną polio w Indiach w 2011/12 roku.

• Które szczepionki sprzedawane w Polsce zostały wyprodukowane na ludzkich komórkach?

• Poproś o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy wiedzą podręcznikową, że dziecko dostaje przeciwciała z mlekiem matki, a wstrzykiwaniem tychże przeciwciał w okresie karmienia piersią bezpośrednio do krwioobiegu.

• Dlaczego nie wykonuje się badań poziomu witaminy D 3 [25OHD], zarówno w okresie ciąży, jak i karmienia piersią. Witamina D-3 jest jednym z istotnych czynników odpornościowych według współczesnej wiedzy.

szczepienia

• Poproś o przedstawienie prac naukowych, że u dziecka ze stwierdzoną już alergią, podawanie szczepionek nie zaostrza procesu zapalnego i jest bezpieczne.

• W których szczepionkach są przeciwciała HCG i inne substancje wpływające na bezpłodność?

• Poproś o przedstawienie prac naukowych wskazujących, że u dziecka, u którego wystąpił odczyn poszczepienny neurologiczny, dalsze podawanie szczepionek jest bezpieczne i nie spowoduje uszkodzenia układu nerwowego.

• Czy PT Doktór podpisze zobowiązanie pokrycia kosztów powikłań po zalecanym szczepieniu i po twierdzeniu, że szczepienie jest bezpieczne? Jest to bardzo ważne dla Rodzica, ponieważ w Polsce system odszkodowań nie istnieje, podobnie jak w innych krajach trzeciego świata. Jest to tym bardziej dziwne, ponieważ to Rząd wymusza szczepienia pod karą.

• Na jakiej podstawie stwierdza się wrodzony niedobór odpornościowy?

• W związku z częstymi powikłaniami w postaci gruźliczaków po szczepieniu TBC, poproś o podanie metod leczenia tych chorób i gdzie [koszty dojazdów].

• Poproś o podanie metod leczenia powikłań po uszkodzeniu aluminium.

• W jaki sposób i kto ponosi koszta leczenia powikłań, ewentualnych zwolnień z pracy, urlopów bezpłatnych na opiekę nad chorym dzieckiem, etc.

odra epidemia

Nie denerwuj się, ponieważ PT Lekarze także czytają te artykuły, będą mieli więc czas na przygotowanie się do dyskusji. Poza tym ustawa obowiązuje już od prawie 7 lat, więc firmy szczepionkarskie przygotowały i przeprowadzają już odpowiednie pranie mózgów personelowi medycznemu, szczególnie pielęgniarskiemu. Nawet dla samorządowców robią specjalne konferencje. Nie zadowalaj się kopiami prac z Medycyny Praktycznej, czy podobnych biuletynów reklamowych przemysłu farmakologicznego. Nie przedstawiają one żadnych prac polskich, a więc nie można na ich podstawie wyciągać wniosków, ponieważ chociażby sposób odżywiania w USA, czy Korei, jest inny.

Nie zadawaj za dużo pytań w czasie jednej wizyty, ponieważ się pogubisz w otrzymanych odpowiedziach. Podziel sobie pytania na grupy po 4-6 pytań zadawanych jednorazowo i po przyjściu do domu spokojnie zapoznaj się z otrzymanym materiałem. Jeżeli nie dostaniesz żadnych materiałów, odnotuj ten fakt w książeczce zdrowia dziecka. Musisz przyjąć do wiadomości, że obecny Rząd jest zdecydowanie proamerykański, a niestety w Ameryce szerzy się obecnie przymus szczepień we wszystkich prawie stanach. Oczywistym jest, że będzie ten przymus wprowadzany w Polsce. Musisz się więc przygotować.

W celu przypomnienia, podaję zawartość aluminium w wybranych szczepionkach. Norma dla dziecka to 2mcg na kilogram masy ciała, czyli nie więcej aniżeli 10 mcg.

• DtaP (błonicy, tężcowi i krztuścowi): 170-625 mikrogramów, w zależności od producenta.

• Zapalenie wątroby typu A: 250 mcg

• Wirusowe zapalenie wątroby typu B: 250 mcg

• Hib (na zapalenie opon mózgowych; Marka PedVaxHib tylko): 225 mcg HPV: 225 mcg Pediarix (połączenie DTaP-zapalenie wątroby typu B, polio): 850 mcg Pentacel (DTaP-Hib-polio kombinacja): 330 mcg

• Pneumokoki: 125 mcg (podkreślenie dodane)

Pamiętaj w krajach zachodnich „szczepione są dzieci z rodzin biednych, niewykształconych, z dzielnic lumpenproletariatu, kolorowi. Nie szczepią się dzieci z rodzin bogatych, wykształconych, białych”. A Ty Czytelniku, do jakiej grupy należysz?

Powyższy wykaz pytań jest zmodyfikowaną i skróconą wersją alfabetu szczepień, z uzupełnieniami medycznymi, podaną przez p. prof. Majewską.”

Autor: dr Jerzy Jaśkowski

Pamiętaj: lekarza od handlarza łatwo odróżnić. Lekarz informuje za i przeciw danej metodzie. Handlarz tylko chwali towar.

Gdańsk 16.11.2015 r.
Kontakt: jerzy.jaskowski@o2.pl
Źródło: alexjones.pl

Moja strona jest niezależna od wszelkich stron sporu politycznego. Utrzymuję ją z reklam i dobrowolnych darowizn Czytelników. Nie ma u mnie przymusowych abonamentów i opłat za treści. Dzięki temu mogę zachować niezależność i dostarczać Ci wartościowych i prawdziwych informacji, które są cenzurowane i trudno dostępne. Wspomóż moją pracę na rzecz poszerzania świadomości, a w zamian za to dotychczasowa ilość nowych wpisów będzie zachowana. Link z informacją, jak to zrobić tutaj: https://jarek-kefir.com/wsparcie/

  

Zobacz jak sfałszowano badania szczepionki na HPV! „To najniebezpieczniejsza istniejąca szczepionka”

Zobacz jak sfałszowano badania szczepionki na HPV! „To najniebezpieczniejsza istniejąca szczepionka”

szczepienia (5)Zamieszczam szokujący w swej wymowie artykuł dotyczący oszustwa szczepionki na HPV, którego autorem jest lek. med. Gabriela Segura. Uważasz, że badania naukowe są wiarygodne i można dać im wiarę? Ten artykuł udowodni Ci, jak bardzo się mylisz.. Przy każdym badaniu naukowym należy zadać pytania: „kto zlecał i opłacał badanie„?, „kto zyska po ujawnieniu wyników badań„?

Znamy kilka badań „naukowych” (cudzysłów celowy) które zostały przeprowadzone na wyraźne zamówienie pewnych kręgów lobbystycznych:

1. badania nad tym, że arabowie i murzyni są tak samo inteligentni jak Europejczycy. Inne badania były prowadzone nad ich poziomem agresji, że niby nie odbiega od poziomu agresji Europejczyków. Codzienność w krajach gdzie te rasy dokonują inwazji, jawnie przeczy wynikom tych badań. Poza tym to nie afrykanie podbili Ziemię, ale Europejczycy. Afryka miała przez tysiąclecia zdecydowanie lepsze warunki do budowy państw, imperiów, cywilizacji, i w końcu do podboju planety. W końcu praktycznie cała Europa na zimę „zamiera„, a w Afryce okres wegetacji trwa cały rok, zaś plony można zbierać nawet kilka razy w roku.

Przez minione wieki pod koniec zimy i na wiosnę Europa wręcz trochę dogorywała, bo zapasy przejedzone a świeżych plonów brak. Dziś ma to mniejsze znaczenie bo mamy automatyzację, robotyzację, szklarnie i inne technologie. Ale przez tysiące lat było to ogromnym ułatwieniem dla Afryki. Mimo to afrykanie świata nie podbili. Ba, dziś są wciąż na poziomie mentalności plemiennej i wciąż nie potrafią zbudować nawet struktur państwowych – przykład najmłodszego państwa świata, Sudanu południowego, w którym już trwa krwawa wojna domowa.

2. badania naukowe tworzone na zamówienie katolików o rozmiarze syndromu postaborcyjnego. Owszem, taki syndrom istnieje u kobiet które podświadomie chciały dziecka, ale na poziomie umysłu świadomego zadecydowały o aborcji. Jednak jego rozmiary zostały w tym badaniu stanowczo przeszacowane. Wypomina to oczywiście prorządowa i prosystemowa, neoliberalna lewica. Dziwne jest natomiast to, że owa prorządowa lewica milczy na temat badań nad szczepionkami, lekarstwami, globalnym ociepleniem, które zostały sfałszowane w taki sam sposób. Jest to milczenie znamienne jak i zbrodnicze.

3. absolutnym rekordzistą w dziedzinie fałszowania badań naukowych jest medycyna i farmacja. Tam fałszerstwo goni fałszerstwo. Ilość dozwolonych prawem metod mających wpłynąć na wynik badania tak, by były po myśli koncernów, jest ogromna, a dochodzą jeszcze metody bezprawne, stosowane równie często. Przykładem metody dozwolonej przez prawo jest tzw. „reaktywne placebo„. Zawiera ono pierwiastek toksyczny – glin (aluminium). Używa się go po to, by dowieść, że szczepionka również zawierająca glin, nie jest szkodliwsza niż placebo. Prawda, że bardzo sprytne?

Czy każde badanie jest sfałszowane? Nie. Ale gdy przeprowadzisz badanie naukowe którego wynik jest niewygodny dla rządów, korporacji i grup lobbingowych, to możesz wiele stracić. Przede wszystkim możliwe jest, że żadne branżowe czasopismo medyczne nie opublikuje Twojego badania, więc świat nauki się o nim nie dowie. Bardzo prawdopodobne jest, że możesz stracić dotacje (granty) na kolejne badania. Jeśli pracujesz na uniwersytecie, możesz stracić pracę. Jeśli u pracodawcy prywatnego – również możesz ją stracić, bo rząd wywarł nacisk na Twojego pracodawcę.

Zaś jeśli zgłosisz jakiś wniosek patentowy na rewolucyjną technologię, to możliwe jest, że albo nikt jej nie wykorzysta, albo zostanie ona ukryta. Przykładem jest patent na niesamowicie wydajną i oszczędną baterię do telefonów komórkowych, został złożony w 2001 lub 2002 roku. Oznacza to że technologia ta została opracowana jeszcze wcześniej. Mimo to korporacje produkujące telefony świadomie wprowadziły „embargo” na tę technologię. Wolały one dawać do telefonów baterie, które są prądożerne i szybko się psują.

Autor wstępu: Jarek Kefir Continue reading „Zobacz jak sfałszowano badania szczepionki na HPV! „To najniebezpieczniejsza istniejąca szczepionka””

Bądź świadomym pacjentem i nabywaj odporności bez szczepionek!

Bądź świadomym pacjentem i nabywaj odporności bez szczepionek!

szczepionki skutki uboczneW mediach, szczególnie w internecie, mamy do czynienia z nową kampanią społeczną. Zaangażowane są w nią tzw czynniki oficjalne, w tym służba zdrowia. O dziwo, ta kampania społeczna dotyczy tej procedury medycznej, która jeszcze w latach 90-tych XX wieku była stosowana szaleńczo i bez opamiętania.

Nie chodzi jeszcze o szczepionki, co może sugerować tytuł tego artykułu. Chodzi o antybiotyki. Ale wróćmy do korzeni medycyny. Medycyna i ogólnie nauka nie jest pasmem świetlanych sukcesów, jak chce nam to wmówić to korporacyjna propaganda. Nauka, w szczególności medycyna, to pasmo porażek, błędów, korupcji, fałszerstw naukowych, celowej złej woli, hołdowania metodzie „po trupach do celu”.

Nauka i medycyna to także kanciastogłowi purytanie, nie dopuszczający do debaty niczego, co wykracza poza ich ciasne i najeżone dogmatami pojmowanie świata. To nieprawda że nauka przyzna Ci rację, gdy przedstawisz dowody na to, że się myli. Jest to jedno z największych kłamstw nauki, zdominowanej obecnie przez korporacje, rządy, grupy lobbingowe.

Pamiętaj że jeśli będziesz chciał tej maszynerii udowodnić, że się myli – to nie dostaniesz grantów na badania, bo kilka korporacji może na tym stracić setki miliardów dolarów. To są pieniądze zupełnie niewyobrażalne dla przeciętnego zjadacza chleba. A jeśli już takie badania przeprowadzisz, to będziesz miał przeciwko sobie ten cały konserwatywny beton. Czyli ekspertów, naukowców, lobbystów, polityków. Oni też robią kariery i też chcą czerpać pieniądze, grube pieniądze, na swoje przyjemności życiowe.

I teraz wróćmy do naszej nieszczęsnej medycyny.

W latach 50-tych XX wieku powszechnie stosowano lobotomię jako niemal magiczne remedium na wszelkie nieprawidłowości psychiczne, nawet takie jak depresja czy zaburzenia zachowania u dzieci. Zabieg ten był barbarzyńskim uszkodzeniem mózgu, czynił on z ludzi roślinki. Pozbawiał ich całkowicie emocji i ciągłości poczucia własnego „ja„. Po latach przyznano, że zabiegi te były koszmarnym błędem, jednak zbrodniarze którzy je ordynowali, nie ponieśli kary. Zapamiętaj teraz to, co przeczytasz, na całe życie. Zbrodniarze ci nie ponieśli kary, bo system medyczny i korporacje farmaceutyczne są pod specjalną ochroną prawną, w każdym kraju na Ziemi.

W latach 90-tych XX wieku cały świat opanowała antybiotykowa schizofrenia. Antybiotyki zapisywano masowo i bez opamiętania. Praktycznie każda wizyta u lekarza rodzinnego z byle katarkiem kończyła się przepisaniem antybiotyku. Bywało, że silnego, np streptomycyny, „na zaś„. Smaczku i kontrowersji sprawie nadaje fakt, że od początku zsyntetyzowania antybiotyków każdy lekarz, nawet wykształcony na pakistańskim odludziu, wiedział, że antybiotyki kompletnie nie nadają się do leczenia przeziębień i gryp. Ponieważ działają na bakterie, a wobec wirusów są bezsilne.

Czy myślicie, że WHO (światowa organizacja zdrowia) i wysoko wtajemniczony estabiliszment medyczny nie wiedział o tym? To się grubo mylicie. Była to jedna z wielu zaplanowanych akcji mających z jednej strony nabić kabzę koncernom (sprzedaż antybiotyków), a z drugiej strony, osłabić zdrowotnie społeczeństwo. Tak się składa, że naszym „pierwszym mózgiem” są… jelita. To, co mamy pod czaszką, to „drugi mózg„.

Nie jest to żart ani teoria spiskowa. To w jelitach znajduje się więcej neuronów (komórek mózgowych) niż w samym mózgu. To w jelitach znajduje się 90% zasobów serotoniny, czyli ważnego neuroprzekaźnika, zwanego hormonem szczęścia. W jelitach odbywa się biosynteza innego neuroprzekaźnika, tym razem uspokajającego, czyli GABA. Na marginesie tylko dodam, że kawa i zawarte w niej substancje (kofeina i inne) zaburzają biosyntezę GABA w jelitach.

Pisałem już kiedyś o tym, jak wielką trucizną jest kawa, jednak sprawa ta jest nieco bardziej skomplikowana. Bowiem o ile kawa rzeczywiście podwyższa kortyzol i zaburza biosyntezę GABA, o tyle zielona i czarna herbata wręcz obniżają kortyzol, czyli hormon stresu. Pisałem o tym w linku poniżej:
Kofeina to narkotyk który zabija na raty! „Byliśmy okłamywani przez lata”

I teraz: bardzo ważne dla zachowania prawidłowej pracy naszych jelit, jest stan flory bakteryjnej. Mamy ogromne ilości tych symbiotycznych lub nie symbiotycznych bakterii w jelitach, liczone w kilogramach. Antybiotyki niszczą florę bakteryjną jelit, bo zabijają wszystkie bakterie jak leci. Zaczynają więc rozmnażać się bakterie patogenne, takie jak Candida Albicans. To prosta droga do istnej epidemii chorób psychicznych i pokrewnych, takich jak autyzm. Jelita nie wytrzymują bombardowania antybiotykami i szczepionkami takimi jak MMR, i zaczyna się kaskada problemów.

Ale wracając do początku artykułu. Teraz trwa kampania społeczna na temat ograniczenia stosowania antybiotyków. Grafikę tej kampanii macie wklejoną poniżej:

medycyna akademickaTo bardzo ciekawe, jak powstają i umierają medyczne doktryny, które wielu ludzi kosztowały życie. Zapewne w erze lobotomii czy w erze antybiotyków, każdy kto krytykował te koszmarne pomyłki medycyny, był wyzywany od wariatów, nieuków i osób niespełna rozumu. Teraz mamy nowy, modny termin, który w opinii lekarzy i ich sponsorów ma betonować wszelką dyskusję. Ten termin to „teoria spiskowa” jak i „pseudonauka„. A więc dziś teorią spiskową bądź pseudonauką jest wszystko to, co nie pasuje rządom, korporacjom, grupom lobbingowym i ogólnie, tym możnym i wpływowym osobom.

Zapamiętajcie te dwa terminy i bądźcie niezwykle ostrożni, gdy ktoś zacznie ich używać w dyskusjach. Medycyna myliła się co do wielu zagadnień i myli się nadal. Nie tylko nie potrafi człowieka wyleczyć tak, by był zdrowy i by nie potrzebował już farmaceutyków. Ale dodatkowo jej metody leczenia są często gorsze niż sama choroba i powodują szereg groźnych powikłań. Ofiary lobotomii w ogromnej większości użyźniają ziemię, tę ziemię, tak jak miliony innych anonimowych i zapomnianych ofiar medycyny i nauki.

Ofiary antybiotykowej schizofrenii z lat 90-tych w większości żyją do dziś. I wiele z tych osób się zastanawia, co jest z ich zdrowiem nie tak, czemu ciągle chorują. Depresja, nerwica, rak, syndrom przewlekłego zmęczenia, alergia, astma, choroba hashimoto, toczeń, i wiele, wiele innych. To, że dziś praktycznie każdy na coś tam choruje, nie jest wynikiem polepszenia diagnostyki medycznej, ale wynika z błędów medycyny.

Obecnie w bólach upadają kolejne dogmaty korporacyjno-farmaceutycznej medycyny. Cholesterol okazał się wcale nie wywoływać chorób serca i układu krążenia, a jego obniżanie statynami jest wręcz zabójcze. Można je wręcz porównać do lobotomii, tylko subtelniejszej. Witamina D3 w dużych dawkach okazała się nie być taka straszna, jak ją przedstawiali zwolennicy farmacji na swoich blogach i portalach. Wystarczy ją tylko zażywać z witaminą K2 w odpowiedniej proporcji. No i szczepienia – coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę, że są one nie tylko zupełnie nieskuteczne, ale wręcz toksyczne.

Odkrycia naukowe rodzą się jako herezje i umierają jako przesądy.
~Leszek Weres

Autor: Jarek Kefir Continue reading „Bądź świadomym pacjentem i nabywaj odporności bez szczepionek!”

SZCZEPIONKI SIEJĄ CORAZ WIĘKSZE SPUSTOSZENIE W ORGANIZMACH DZIECI. DLACZEGO MUSZĄ PRZEZ TO PRZECHODZIĆ?!

Szczepionki sieją coraz większe spustoszenie w organizmach dzieci. Dlaczego muszą przez to przechodzić?!

nauka i medycynaCzy wierzysz ekspertom, specjalistom i ogólnie ludziom, którzy uważają się za „znających się na rzeczy”? Wypowiadają się oni potem w gazetach, telewizji i innych mediach. Zakładają instytuty, lobbują, straszą przeciętnych Kowalskich. A co, gdybym Ci powiedział, jak bardzo skorumpowany jest to system?

Przyznawanie tytułów ekspertów okazuje się zwyczajną kpiną. Doskonale opisuje to dr Jerzy Jaśkowski w poniższym felietonie.

Ostatecznie, to Ty podejmujesz decyzję o tym, czy szczepić siebie i / lub swoje dziecko. Nie daj się zwieść tym, którzy uważają siebie za autorytetów. Często są to osoby bez wykształcenia. Często są to osoby skrajnie zdemoralizowane, stosujące na swoich blogach i portalach psychomanipulację i socjotechnikę.

Często są to też bandyci przekupieni przez koncerny farmaceutyczne. Pamiętacie ustawę o tym, że każdy ekspert medyczny zatrudniony przez instytucje publiczne musi ujawnić swoje powiązania z kartelami farmaceutycznymi? Minął rok od wejścia w życie tej ustawy (2014) i żaden skorumpowany bandyta wymuszający na polskich dzieciach szczepienia, nie ujawnił swoich powiązań.

Jest to złamanie wszelkich norm i standardów cywilizowanego państwa prawa. Ale jak widać żołnierze kartelu farmaceutycznego są ponad prawem. Wolno im nas truć, zabijać i ukrywać swoje mroczne, quasi-mafijne powiązania.

Wstęp: Jarek Kefir Continue reading „SZCZEPIONKI SIEJĄ CORAZ WIĘKSZE SPUSTOSZENIE W ORGANIZMACH DZIECI. DLACZEGO MUSZĄ PRZEZ TO PRZECHODZIĆ?!”