Przepowiednia na 2016 r. „Autorytety prowadzące świat do zagłady muszą upaść”

Przepowiednia na 2016 r. „Autorytety prowadzące świat do zagłady muszą upaść”

przepowiednie 2016Przedstawiam Wam przepowiednię numerologiczną na rok 2016. Okazuje się, że rok ten jest rokiem końca, wyzerowania, wielu cykli numerologicznych. Jakich? Zobaczycie poniżej.

Wiecie, jaki mam stosunek do wszelkich przepowiedni. Istnieją przepowiednie, które się wypełniły co do joty. Ale istnieje również mnóstwo fałszywek czy wręcz żartów. Wg okultystów i numerologów, karma Ziemi ma się „wyzerować” w 2016 roku.

Czy są podstawy, aby wierzyć w przepowiednie? Przede wszystkim należy szukać cech i elementów wspólnych w różnych przepowiedniach, pochodzących z wielu kultur, religii, narodów. Warto porównywać i przepowiednie mistyków ezoterycznych, i nawet przepowiednie mistyków katolickich, buddyjskich, itp. Przepowiednie osób takich jak Krzysztof Jackowskich też należy brać pod uwagę.

Przy czym nie mogą to być cechy i elementy wspólne, które są bardzo ogólne. Trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, anomalie klimatyczne, wojny – trwają non stop od zarania dziejów. Większe trzęsienie ziemi jest każdego miesiąca, zaś okres bez wojen trwał zaledwie kilka dni od roku 1945, itp itd.

Co jest wspólnego w wielu przepowiedniach? Mówią one o powstaniu nowego świata, złotego wieku ludzkości. Katolicy i inne odłamy chrześcijańskie interpretują to jako drugie przyjście Chrystusa. A co, jeśli Chrystus przyleci na statku kosmicznym ze swoją świtą, i powie również katolikom, że powinniśmy codziennie medytować? Dobra, ale koniec żartów. Pewną przemianę ludzkości zapowiadają i mistycy współcześni, i kultury starożytne.

Starożytna jest nauka o erach. O przemianie globalnej która miała zacząć się 21 grudnia 2012 roku, od dawna mówili Majowie. Stary testament, starożytność i okres ekspansji żydów na Cesarstwo Rzymskie to była era barana. Chrześcijaństwo i inne monoteizmy to era ryb, która ostatecznie skończyła się 28 września 2015 roku. Obecnie mamy erę wodnika. Ma być ona erą zwiększającej się świadomości, polepszania mentalności ludzi, i wielkiego rozwoju technologii. Ezoterycy nazywają tę przemianę globalną świadomością.

Zło i jego poplecznicy mają teraz coraz mniej energii do życia, bo 28 września 2015 zostali ostatecznie „odłączeni” od swoich sekretnych źródełek. Muszą oni więc generować sztuczne fale strachu wśród ludzi. To temu ma służyć przyjmowanie terrorystów zamachy przez nich przeprowadzane.

Wstęp: Jarek Kefir

Proszę o rozpowszechnienie tego materiału!


Cytuję: „Te trzy cyfry będą wyznacznikiem roku 2016, podobnie jak te same cyfry wystąpiły w roku 1789, roku rewolucji lipcowej we Francji. Warto dodać, że 2016 to niezwykły rok. Jestem prawie tego pewny, że został on „sztucznie” numerologicznie ustanowiony, po to aby „zestroić” wydarzenia z terminem „obowiązywania” roku 2016. .Widać wyraźnie, że Świat XXI wieku dąży do przesilenia. Ostatnie 7 kwadratur Uran –Pluton miało miejsce właśnie w latach 2012-2015. Były to kwadratury pomiędzy „być” Świata a jego strukturą (statusem). W owym czasie 2014-2015 miała tez miejsce tetrada krwawych zaćmień Księżyca.

W 2016 roku minie 288 cykli okresów 7-letnich od roku zerowego, miną też 252 okresy 8- letnie oraz 224 okresy dziewięcioletnie. Minie również 14 okresów 144 letnich oraz 84 okresy 24 –letnie. Widać wyraźnie, że 2016 rok to rok zakończenia bardzo wielu cykli. Karma ludzkości musi się niejako „wypalić” i zrobić miejsce dla Nowego. Jest to rok, w którym muszą upaść wszelkie fałszywe autorytety prowadzące ludzkość do zagłady. Jeśli tak się nie stanie, nic nie uchroni Świata przed III wojną światową. Wydaje się, że o tym roku 2016- roku ognistej Małpy i roku Marsa, roku „dziewiątki” wszyscy wiedzieli. To inny rok aniżeli rok 2012-rok „piątki”.

Za dużo się tego w ostatnim okresie nagromadziło, choćby przepowiednia Malachiasza, choćby data zamknięcia okna czasowego z przełomu 2011-2012 roku.
Nie możemy się jednak zastraszyć i zachipować obywateli „dla bezpieczeństwa”.

Dopóki przedstawiciele jednej religii będą starać się nawracać innych siłą, albo nawet za pomocą misji na swoją jedynie słuszna wiarę, dopóty nie będzie pokoju na Świecie. Bóg jest jeden i Nie-Bóg też .Nie może być wybranych religii i żadna religia nie może mieć monopolu na zbawienie. Jest tyle nienawistnych ustępów w Biblii do przedstawicieli innej wiary, dlatego jest zupełnie niezrozumiałe, że w XXI wieku na mszach czyta się lekcje ze Starego Testamentu. Jeśli wszystkie religie postępowały i postępują w myśl pierwszego przekazania „Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną” – bo jestem Bogiem zazdrosnym , nie można się dziwić temu, że od 2000 lat a może nawet i jeszcze wcześniej trwają wojny religijne i nikt nie wie jak tę religijną spiralę przemocy – powstrzymać, a zapoczątkowali ją w pewnym sensie Krzyżowcy i Templariusze, wcześniej Ci co zaczęli nawracać mieczem Słowian i inne narody.

I na koniec rozważań o roku 2016; jest w nim bardzo „mocno” zaznaczona liczba „24”
7+8+9=24 oraz 7x8x9=24×21=504 .W ciągu 2016 lat tylko 4 razy wystąpił rok , którego „wartość” była podzielna zarówno przez 7,8,9.Były to lata 504,1008,1512,2016

Warto wiedzieć że 31 października 1512 roku miało miejsce 31 odsłonięcie wykonanego przez Michała Anioła na zamówienie papieża Juliusza II fresku zdobiącego sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej. 1 listopada – freski Michała Anioła zdobiące sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej po raz pierwszy pokazane zostały publicznie.Fresk „Sąd Ostateczny” powstał w okresie późniejszym w latach 1536-1541.”

Źródło: https://nnka.wordpress.com/2015/11/15/siedem-osiem-dziewiec/