SYMBOLIKA LICZBY 666: APOKALIPTYCZNY ZNAK NWO i BESTII?! LEPIEJ TO PRZECZYTAJ ZANIM..

Ezoteryka i gnoza: Jakie jest znaczenie i symbolika liczby 666?

..Zanim zaczniesz wypowiadać powszechnie przyjęte, acz kłamliwe informacje na temat symboliki liczby 666. W tym artykule posłużę się cytatami bezpośrednio wziętymi z Biblii, i ich gnostyckim rozwinięciem.

Liczba 666, czyli liczba człowieka, apokaliptyczna liczba Bestii.. Mowa jest także o znamieniu bestii dawanym na prawą rękę i czoło. Ma to być mikrochip, np typu RFID, który będzie w przyszłości obowiązkowy, bo tak zażyczą sobie kreatorzy NWO. Czyli złowrogiego Nowego Porządku Świata, czającego się tuż za rogiem. Celem NWO ma być pokonanie wszystkich religii, zniewolenie ludzkości (np poprzez chipowanie – znamię Bestii), i wystawienie doktryny samego Lucyfera na widok publiczny. Cała Ziemia odda błagalny hołd Bestii, wielbiąc władcę i imperatora planety, Lucyfera.

Uff.. A teraz do rzeczy. Poniżej wkleję cytat dotyczący Bestii i liczby 666 z Biblii Tysiąclecia. Najważniejsze fragmenty pogrubiam:

1. Smok przekazuje władzę Bestii:

1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza,
mającą dziesięć rogów i siedem głów,
a na rogach jej dziesięć diademów,
a na jej głowach imiona bluźniercze.

2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery,
łapy jej – jakby niedźwiedzia,
paszcza jej – jakby paszcza lwa.
A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną,
a rana jej śmiertelna została uleczona.
A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią,

4 i pokłon oddali Smokowi,
bo władzę dał Bestii.
I Bestii pokłon oddali, mówiąc:
«Któż jest podobny do Bestii
i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?»

5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa,
i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.

6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu,
by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi,
i mieszkańcom nieba.

7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi
i zwyciężyć ich,
i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.

8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy,
każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.

9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!

10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli,
jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity.
Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

.

2. Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej

11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi:
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka,
a mówiła jak Smok.

12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
której rana śmiertelna została uleczona.

13 I czyni wielkie znaki,
tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.

14 I zwodzi mieszkańców ziemi
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
która otrzymała cios mieczem,
a ożyła.

15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
tak iż nawet przemówił obraz Bestii
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

16 I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło

17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia –
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.

18 Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Prawdziwa symbolika liczby 666

Zacznijmy od syntezy dwóch oddalonych od siebie wersetów biblijnych dotyczących liczby 666. W najwierniejszym tłumaczeniu Nowego Testamentu, czyli w Grecko-Polskim Nowy Testamencie z wydaniem interlinearnym [LINK TUTAJ] widnieje nieco inny tekst. Zamiast słów: „liczba Bestii”, są tam słowa: „liczba zwierzęcia”. Poza tym, Biblia mówi, że liczba Bestii jest też liczbą człowieka, a sama Bestia wychodzi z morza. Mamy więc Bestię, zwierzę i człowieka ze wspólną liczbą ich określającą – 666.

Spójrzmy na to nieco inaczej. Wg poniższej grafiki, liczba 666 jest też liczbą.. węgla, a więc życia opartego na węglu. Węgiel ma 6 protonów, 6 elektronów i 6 neutronów. Bestia wychodzi z morza tak samo, jak życie, które wyszło, wyewoluowało z morza na ląd. Węgiel (666) jest więc podwaliną życia materialnego, pełnego niedoskonałości, kruchego, delikatnego, podatnego na choroby, na głód itp. Istoty żywe muszą żyć w wiecznym strachu, muszą walczyć ze sobą, zjadać i zagryzać się.

.

Posłuszeństwo wobec autorytetu

Jest tu też odniesienie do nieświadomości typowej dla świata zwierząt. Zwierzęta śpią snem niemal zupełnym. Ogromna większość ludzi tak samo śpi, mając poziom świadomości minimalnie wyższy, niż te zwierzęta. Ludzie Ci są podatni na lęk, na posłuszeństwo autorytetom, na doktryny polityczne i religijne.. Wg niektórych interpretacji, czasy obecne (era ryb lub kali juga) to „era zwierząt”, czyli świadomości typowo zwierzęcej. Opartej na instynktach, popędach, lękach i nieświadomości. Era wodnika mająca niedługo nadejść, ma być „erą człowieka”, a więc erą świadomości globalnej.

Ostatecznie największą Bestią jest.. człowiek. To człowiek jest Bestią, to człowiek jest demonem, to człowiek jest antychrystem. Nikt inny. Nie szukajmy tych memów religijno-kulturowych poza nami, gdzieś na zewnątrz. Osoby tkwiące w „dziecięcej duchowości” bardzo lubią zrzucać winę na wszystko wokół. Na bestię, antychrysta, demony. Na jakieś złe energie, czary. Na kosmitów i tak dalej.

Prawda jest jednak inna i jest bolesna. Zło popełnia konkretny człowiek. Złe energie mają do Ciebie dostęp jeśli myślisz o nich i masz „furtki” w podświadomości. Zaś te wszystkie złe rzeczy też robi konkretny człowiek. Prezes banku, czy prezes korporacji. No i polityk, którego wybieramy my sami w wyborach. Tam gdzie są głupie, bierne i słabe owce, tam zawsze pojawiają się i wilki, i pasterze.

.

Znamię Bestii będzie dawane na prawą rękę i czoło

Dalej: znamię Bestii ma być dawane na prawą rękę i czoło. Jest to oczywiście opis symboliczny i o żadne mikrochipy tu nie chodzi. Prawa ręka jest ręka silniejszą niż lewa. To prawą ręką wykonujemy więcej czynności i pracy, niż lewą. Więc jest to symbol naszych czynów. Z kolei czoło jest tam, gdzie mózg. Jest to symbol naszych wyborów, decyzji, myśli, emocji. Od nas zależy czy będą one służyły dobru czy Bestii. To człowiek i tylko człowiek może być albo Zbawicielem, albo Bestią.

Ciekawy jest też inny fakt. Katolicy i chrześcijanie zwykli mawiać, że Bóg stworzył tylko dobro, zaś za zło odpowiada w całości Szatan. Oczywiście, nie człowiek i nie oni sami za swoje własne zło. Ale Szatan! Ten anonimowy Szatan, na którego tak wygodnie zrzucić winę. Lub też ten anonimowy Bóg, któremu można przypisać różne złe wydarzenia. Że to był test wiary, że Bóg Cię tak sprawdza, że Bóg Cię doświadcza, że to karma wróciła.. Wszystko, byle tylko nie winić samego siebie.

A i Bóg i Szatan od tysiącleci milczą. Zimnie, beznamiętnie milczą. Ślepi i głusi na ludzkie wołania i dylematy, jednak bardzo chętni, by brać na siebie wszelką winę. Zwalanie winy za zło na czynnik zewnętrzny, to zachowania właśnie duchowości dziecięcej, naiwnej. Polega ona w skrócie na tym, że człowiek szuka „ośrodka decyzyjnego”, któremu można przypisać i dobro, i zło, na zewnątrz siebie. Jednak co do mitu Boga i Szatana.. Pismo Święte mówi wyraźnie, że nikt inny jak Bóg stworzył i dobro i zło, i dolę i niedolę, i szczęście i cierpienie:

„Ja tworzę światło i stwarzam ciemności,
sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę,
Ja, Pan, czynię to wszystko”
Księga Izajasza, 45-7

Demiurg, czyli Wielki Architekt wszechświata

Nie skłaniam się już ku teoriom o złym Demiurgu, który miał objawiać się ludzkości pod różnymi nazwami. Np marduk, jahve, allah, bóg ojciec. On jest odwzorowaniem wszystkich naszych umysłów. Składa się z elementów nieuświadomionych (jungowska nieświadomość zbiorowa, kojarzona też z siłami i prawami natury) jak i z elementów uświadomionych (świadomość globalna). Ewolucja ludzkości biegnie ku większemu udziałowi tego, co uświadomione, ku świadomości globalnej. Bóg stworzył (a raczej jest) i świadomość, i nieświadomość.

O tych archetypach Biblijnych pisałem więcej w poniższym artykule – zapraszam:
Szokujące manipulacje kościoła zdemaskowane! Zobacz sam, będziesz zaskoczony!

Wystarczy, że przestaniemy oglądać TV i czytać ich gazety. Że nie będziemy chcieli podążać za ideologicznym czy religijnym pasterzem. Że nie będziemy głosować na wilków w owczych skórach, mówiących piękne hasełka. Że wylogujemy się z systemu, np z przesadnej konsumpcji. To takie proste, i jednocześnie takie trudne.

.

Autor: Jarek Kefir

Wspieraj niezależne publikacje! Darowizny finansowe to dziś w zasadzie jedyny ratunek dla niezależnych mediów. Nie mamy innych możliwości pozostania na coraz trudniejszym rynku. Info poniżej. Dzięki!

Na konto bankowe:

Dla: Jarosław Adam
Numer konta: 16 1020 4795 0000 9102 0139 6282
Tytułem: Darowizna

Wpłacającym z zagranicy potrzebne są także te dane:

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL16102047950000910201396282

Na Pay Pal: Kliknij poniższy link:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QFQ8UFRVAKUCG

17 myśli w temacie “SYMBOLIKA LICZBY 666: APOKALIPTYCZNY ZNAK NWO i BESTII?! LEPIEJ TO PRZECZYTAJ ZANIM..

 1. jest tylko dobro i zło
  dwie emocje
  miłość i strach
  sam musisz ocenić co robisz
  odpowiadasz wyłącznie przed sobą=bogiem
  bądź niezależny
  postępuj zgodnie z sumieniem
  pytanie czy je masz?

 2. Bestią jest zawsze człowiek.

  Człowieka prześladuje.
  Człowieka wyzyskuje.
  Człowieka dręczy.

  Człowieka zawsze krzywdzi inny człowiek.

  Człowiek sam dzieli się na innych ludzi.

  Te cząstki jednego Istnienia żyją w nieświadomości.
  W niewiedzy.

  W ten sposób cząstki Istnienia krzywdzą same siebie.
  Bo Istnienie tylko tym się bawi.

  Ale konkretne cząstki Istnienia cierpią.
  Ale konkretni ludzie cierpią.

  Bo samo Istnienie jako takie ma tylko zabawę.

  Tak.

  Istnienie się bawi.
  Zabawa trwa.
  Istnienie wciąż się bawi.

  Nie można tu mówić o krzywdzie.
  Wszak dane Istnienie bawi się samo sobą.
  Wszak dane Istnienie bawi się samo ze sobą.

  To nasze Istnienie dla rozrywki wymyśla dla swoich cząstek Istnienia rozmaite horrory i thrillery.

  Gdyby wszystkie cząstki Istnienia posiadły pełną znajomość swojej rzeczywistej natury Istnienie musiałoby wymyślić nową grę na nowej planszy.

  Wszystko to co nas otacza przestałoby nagle istnieć.

  Powstałby nowy wszechświat z innymi zasadami działania.
  Ten nowy wszechświat miałby inne prawa.

  A może byłaby to powtórka z rozrywki, czyli znów to samo?

 3. „To czlowiek jest dobry lub zly. Demiurg i uspiona w glebinach oceanu bogini, ktora sni sen o zyciu na ziemi. Poprzez ducha obudzi w sobie wielka duchowosc, i zmienią oni razem losy ludzkosci. Teraz kiedy ona wie jak zyje czlowiek na ziemi, bedzie boginia madrosci. Ojciec jej wybaczy ucieczke z Raju.”

 4. http://www.matkaziemia.net/katastrofalne-skutki-lucyfera-w-europie/

  „Kraje Europy Południowej i Środkowej wciąż walczą ze skutkami utrzymującego się od dwóch tygodni wyżu Lucyfer, za sprawą którego temperatura przekracza 40 stopni, wybuchają nowe pożary lasów, a rolnicy liczą straty z powodu nadzwyczajnej suszy – donosi agencja Reuters.”

  … czym sobie znów zasłużył Lucyfer, żeby szargać jego dobre imię 🙂

 5. A takie pytanie nie związane z postem. Bo są tylko dwie opcje albo ewolucja albo żebro Adama. Kiedyś nie byłem za ewolucja chociaż nie uznaje religii to najsensowniejszym wytłumaczeniem było stworzenie człowieka. A teraz sobie tłumacze że jak by nie było ewolucja jest jeszcze bardziej skomplikowana a nzeli takie stworze od tak. Bo ile było potrzeba czasu żeby powstał tak skomplikowany twór jak człowiek. A niestety ale jednak zawsze trzymamy się jakiejś wersji czego kolwiek. Nie wiem jak tylko interpretować np stare cywilizacje które jak inne na świecie opisują Boga podobne. A jak się odnieść np do starych ruin jakiś siątyń czy budowli w torach twarde skaly był idealnie obrobione jak machu picchu albo puma punku. Jak się dotego odnieść co była jakaś ingerencja kogoś ? Nie rozumiem…..

 6. Szanowny Panie Jarek Kefir tak się składa że mam Pan Rację lecz liczba 666 oznacza jek nie wie Lewica co Czyni Prawica i że nikt nie może kupić ani sprzedać kto nie pośiada zamienia besti jest to według greckiego fizolofa Pitagorasa Numer 666—999 kryją prawdziwe znaczenie co na górze to i na dole liczba 666 jest lustrzanym odbiciem 999

  03.08.2017 15:59 „Jarek Kefir Bez Cenzury: społeczeństwo, duchowość, zdrowie. Tajemnice i zagadki świata” napisał(a):

  > Jarek Kefir posted: ” ..Zanim zaczniesz wypowiadać powszechnie przyjęte, > acz kłamliwe informacje na temat symboliki liczby 666. W tym artykule > posłużę się cytatami bezpośrednio wziętymi z Biblii, i ich gnostyckim > rozwinięciem. Liczba 666, czyli liczba człowieka, apokali” >

 7. człowiek może być naznaczony 666 przez matrixa, jeśli jest numerologiczną 36, czyli „9”. taki człowiek wie, że któregoś dnia odbędzie niewiarygodną podróż po wolność. Dla całej ludzkości.

  1. Jak czytam w internecie „te wkrótce” to mi się żygać chce. Wkrótce III WŚ, wkrótce przebudzenie Słowian, wkrótce upadnie chrześcijaństwo, wkrótce iskra wyjdzie z polski, Ble Ble Ble a nic z tego nigdy się nie wydarza. Jak mówi kefir to chyba ta zbiorowa mętalność i ludzię się sami nakręcają a jak się potem wydarzy jedna na tysiąc sytuacji No to wielkie halo a nie mówiłem przepowiednie się sprawdziły Ble Ble.

    1. Ale Kefir co jest tą mentalnością dziecka? To gdybanie „wkrótce” czy to co ja napisałem. Bo się zgubiłem. Muszę poszukać jakis twoich opisów tych że przypadków.

 8. demirug yahwe to nie architekt swiata tylko jaszcurkowaty najezdzca księżycowy napadający na planety i je ssacy, 666 to agenci zydosaksonscy zatrudnieni do powolnego zabijania slowian, podobnie 777 to korea, 888 to chiny wszyscy pracujący w biznesie powolnego mordowania slowian i murzynow żeby szaraki yahwe mogly kopac tytan cyrkonie i srebro zloto na ich terenach potrzebnego do budowania kolejnych reptylskich ksiezycy bojowych do napadania na kolejne planety, polecam sympan u o

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.